Meer dan de helft van de Managers in de industrie overweegt een carrièrestap

Onderzoek naar vertrekintenties Manager & Directeuren
Nieuws

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Van de Groep & Olsthoorn Executive Search & Interim Management onder 1660 Managers en Directeuren in de Nederlandse industrie, blijkt dat meer dan de helft van deze managers een nieuwe baan overweegt. Promotiekansen en baaninhoud blijken de belangrijkste redenen voor het overwegen van een andere baan. Salaris blijkt minder van belang.

“Hoewel werd verwacht dat werknemers die langer bij een organisatie zitten minder geneigd zijn een vertrekwens te hebben, blijkt uit het onderzoek het omgekeerde.”

In de aantrekkende economische situatie in de industrie worden organisaties veelvuldig geconfronteerd met personeelsverloop. 30% van de respondenten zou graag een andere functie willen binnen de huidige organisatie, 31% van de managers denkt aan het nemen van ontslag bij zijn huidige werkgever. Op de vraag of managers weg gaan bij hun huidige werkgever, zodra er een goed alternatief geboden wordt, gaf ruim 52% aan het hiermee eens te zijn. Tot slot staat 82% van de respondenten open voor benadering voor een andere functie.

Hoewel werd verwacht dat werknemers die langer bij een organisatie zitten minder geneigd zijn een vertrekwens te hebben, blijkt uit het onderzoek het omgekeerde. Verder blijkt werktevredenheid een sterke voorspeller te zijn van de vertrekintentie. De sterkste factoren hierbij zijn promotiekansen en inhoud van de functie. De risicogroepen met een verhoogde vertrekintentie zijn de jongere managers en de managers die al langere tijd in hun functie zitten.

“De objectieve manier van meten, beoordelen en belonen heeft grote invloed, net als de focus op continue verbetering en eigenaarschap van het eigen proces.”

Het onderzoek van Van de Groep & Olsthoorn pleit ervoor dat organisaties die methodieken implementeren welke streven naar een excellent opererende organisatie, zoals Lean Management, Six Sigma en Operational Excellence, de vertrekintentie van managers verkleinen. De objectieve manier van meten, beoordelen en belonen heeft grote invloed, net als de focus op continue verbetering en eigenaarschap van het eigen proces.

Directeuren Bert-Jan de Visser en Gertjan van de Groep van Van de Groep & Olsthoorn stellen dan ook: “We merken dat organisaties strevend naar ‘een excellent opererende organisatie’ op termijn goede resultaten boeken, met name op het vlak van werknemerstevredenheid, betrokkenheid en operationeel resultaat. Dit toont aan dat tevredenheid, betrokkenheid en goede resultaten hand in hand kunnen gaan.”

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Wim de Kruijf via wim@vandegroep.nl

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten