Inzicht in risico’s van uw innovaties

Nieuws

Ondernemen is vooruitkijken. Inspelen op ontwikkelingen en continu waarde toevoegen aan uw productportfolio, om zo de antwoorden te hebben op de klantvraag van morgen. Maar innovaties brengen ook onzekerheid met zich mee: wat is uw investering waard? Wanneer en hoe verdienen uw innovaties zich terug? Het waarderen van een innovatie is van groot belang voor het alloceren van R&D-budgetten of het doen van investeringsbeslissingen. Van de Groep & Olsthoorn Executive Search & Interim Management organiseerde donderdagochtend 23 april wederom een ontbijtsessie: dit maal met het thema Valuation of Innovation. De ontbijtsessie werd verzorgd door een interim manager uit het netwerk van Van de Groep & Olsthoorn: Anton Wolthuis.
Anton Wolthuis presenteerde zijn instrument, waarmee de waarde van innovaties op ieder moment in het project gemonitord, geëvalueerd en bijgestuurd kan worden. De valuation tool gaat uit van een Monte Carlo simulatie die – gebaseerd is op mogelijke variaties in de cashflow – een net present value verdeling berekent. Per fase van een ontwikkelingstraject wordt het innovatie risico bepaald aan de hand van een viertal basisrisico’s: technologie, waarde propositie, concurrentie en marktintroductie. Aanvullend voert de valuation tool een gevoeligheidsanalyse uit, die de belangrijkste value-drivers van een innovatieproject identificeert. De valuation tool combineert zo een ‘net present value’- berekening met een risico- en sensitivity-analyse, die mogelijk maakt om een project bij te sturen.
Verder biedt de gefaseerde risk- ‘adjusted net present value’-berekening een organisatie de flexibiliteit om bij iedere fase overgang in een project een go-no go moment in te bouwen met als doel om kansloze projecten tijdig te kunnen stoppen en te focusseren op veelbelovende innovaties.
Tijdens deze ochtend werden drie voorbeelden van innovaties met de aanwezigen doorgerekend: een voorbeeld uit de transportsector, de medische sector en de zakelijke dienstverlening.
Ook geïnteresseerd in wat er besproken is deze ochtend? Neem dan gerust contact op met Anton Wolthuis (aw@awprojects.nl).
Zie hieronder een impressie van de ochtend.

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten