Interim Management in de praktijk: maak een goed projectplan

Bas Dorsman, Business Director Interim Management over het belang van een projectplan
Blog

Interim Management is van alle tijden en wordt door organisaties ingezet onder verschillende economische omstandigheden. Zowel voor vervangingsmanagement, tijdelijke versterking van de directie als voor specifieke strategische trajecten die vragen om specialistische kennis. Ongeacht de situatie waarin de organisatie en/of de markt zich bevindt is een goed projectplan een van de belangrijkste pijlers van een succesvolle opdracht.

Een interim-opdracht is en blijft een project met een kop en een staart, waarin het draait om een analyse, een implementatie en borging/overdracht. Om deze stadia goed door te lopen en maximaal resultaat te behalen is een projectplan cruciaal.
Voor een goede voorbereiding en projectplan stelt u uzelf (en de belangrijkste stakeholders) de volgende vragen:

  • Waar gaan en willen we als organisatie naartoe?
  • Welke doelstellingen zijn daaraan gekoppeld?
  • Welke taken moeten volbracht worden?
  • Welke resultaten moet het interimproces opleveren?
  • Wat is de tijdsplanning?
  • Welke kennis en ervaring is er nodig?

De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor het projectplan. Met dit projectplan kunt u als opdrachtgever op zoek naar de meest gekwalificeerde kandidaat. Immers, u heeft al nagedacht over benodigde competenties, niveau, specialistische kennis en eventuele managementvaardigheden.

In de opdrachten met een helder projectplan zien wij dat het resultaat met grote regelmaat de verwachtingen overtreft.

Aan de andere kant gebruikt een goede Interim Manager het plan om de juiste vragen te stellen, zaken scherper te stellen en op zoek te gaan naar mogelijkheden om de opdracht nog beter te doen. Van belang is hierbij om de input die terugkomt van de Interim Manager ook daadwerkelijk te verwerken in het projectplan.

Gedurende het interim traject helpen een goed projectmatig plan en bijbehorende KPI’s ook om de resultaten te meten en voortgang te beoordelen. Daarbij geeft het de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Tot slot zorgt een plan ervoor dat alle betrokkenen scherp en betrokken blijven zodat resultaten worden behaald binnen het gestelde budget en planning.

Het lijkt misschien allemaal een open deur en eenvoudig, maar stel uzelf de vraag: “Doen wij dit ook echt bij een interim-traject?” In de praktijk zien wij nog weleens dat dit niet het geval is. En dat is jammer, want er gaat veel energie, tijd en geld verloren om zaken die vooraf al bekend waren, helder te krijgen.

In de opdrachten met een helder projectplan zien wij dat het resultaat met grote regelmaat de verwachtingen overtreft. Simpelweg omdat er dankzij dit plan een goede basis ligt waar doelgericht mee gewerkt kan worden. Een interim-opdracht is per definitie eindig, zorg er daarom voor dat de beschikbare tijd die een Interim Manager heeft, optimaal wordt benut. Ook hier geldt “een goede voorbereiding is het halve werk”.

Kortom, zie een interim-opdracht als project en maak een plan. Veel succes en plezier met uw volgende interim-project!

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten