De toekomst van internationale Executive Search

Interview met Gertjan van de Groep over zijn doelen en visie voor de International Executive Search Federation.

In oktober van dit jaar vond de jaarlijkse Annual Grand Meeting van de International Executive Search Federation (IESF) plaats in Barcelona. Tijdens deze meerdaagse conferentie met alle partners van het IESF is Gertjan van de Groep officieel benoemd tot nieuwe President van dit netwerk. Hij volgt hiermee Victor Carulla uit Spanje op, die de rol drie jaar met succes heeft vervuld. Als nieuwe President van IESF gaat Gertjan zich inzetten om de internationale samenwerking op Executive Search-gebied tussen de 50 kantoren, verspreid over 22 landen, te versterken.

IESF is een samenwerkingsverband van Executive Search-bureaus verspreid over de hele wereld en wordt op vrijwillige basis aangestuurd door een Leadership Council en geleid door een President. Deze rol rouleert elke 3 jaar en afgelopen oktober werd tijdens de Annual Grand Meeting in Barcelona, Gertjan van de Groep van Van de Groep & Olsthoorn uit Nederland, aangesteld als nieuwe President van IESF. Hiermee volgt hij Victor Carulla van Headway Executive Search uit Spanje op. We spraken met Gertjan van de Groep en vroegen hem wat zijn doelen zijn voor IESF. Wat de meerwaarde van deze internationale samenwerking is voor de betrokken partners en hun klanten. Hoe internationale Executive Search in zijn werk gaat. En tot slot wat zijn visie is en doelen zijn voor de aankomende periode als President van IESF.

“Door de intensieve samenwerking tussen partners en het delen van kennis brengen we die lokale kennis naar een globaal niveau.”

“Om te beginnen wil ik aangeven hoe goed Victor Carulla de rol van President heeft ingevuld.” Zegt Gertjan over zijn voorganger. “Hij heeft IESF naar een hoger niveau gebracht qua professionaliteit en samenwerking. Dankzij zijn inzet wordt er meer onderling gedeeld op het gebied van kennis en ervaring en is de communicatie tussen partners verder versterkt. We delen meer best practices en werken intensiever samen dankzij de in het leven geroepen Industry Groups en de Brainstorming Group. Dankzij Victor beschikken we inmiddels ook over een geïntegreerd evaluatiesysteem en een professioneel intranet. Daarnaast vonden we nieuwe partners in de VS, Europa en Zuid-Amerika.”

Wat is IESF precies? En wat bedoelen jullie met: Global reach, local knowledge?

“IESF, of voluit International Executive Search Federation, is een van ’s werelds meest gerenommeerde Internationale Executive Search netwerken.” Legt Gertjan uit. “Het is een samenwerkingsverband van bureaus verdeeld over 22 landen. Elk van deze lokale partners kent hun eigen markt door en door. En door de intensieve samenwerking tussen partners en het delen van kennis brengen we die lokale kennis naar een globaal niveau. Zo kunnen we onze klanten over de hele wereld een search-proces bieden dat volledig is afgestemd op de eigen regio, cultuur en lokale kandidatenmarkt.”

“We kennen alle partners persoonlijk en werken gezamenlijk aan internationale Search-opdrachten, zo kunnen de verschillende teams elkaar versterken en de ideale match vinden tussen klant en kandidaten.”

Waarom is het interessant om partner van IESF te zijn?

“Er zijn meerdere redenen waarom wij als Van de Groep & Olsthoorn sinds 2015 lid zijn van IESF. Allereerst omdat we zo op de hoogte blijven van wereldwijde marktontwikkelingen en trends en actief kennis delen met de andere partners. Dit helpt ons om de kwaliteit als bureau te blijven vergroten en altijd een stap voor te lopen op ontwikkelingen in de markt. Daarnaast kunnen wij onze klanten wereldwijd dezelfde kwaliteit dienstverlening bieden als wij hier in Nederland ambiëren. We kennen alle partners persoonlijk en werken gezamenlijk aan internationale Search-opdrachten, zo kunnen de verschillende teams elkaar versterken en de ideale match vinden tussen klant en kandidaten. En tot slot is het uiteraard ook zeer interessant voor onze kandidaten met internationale ambities.”

Kan je voorbeelden geven van succesvolle internationale samenwerkingen?

“IESF is opgericht in 2002. Dus in 2022 vieren we ons 20-jarig bestaan. In die 20 jaar hebben we wereldwijd vele mooie projecten vervuld, gemiddeld meerdere opdrachten per maand, variërend van CEO-posities, Country Managers, Vice Presidents of Operations, Marketing Directors, CFO’s tot HR Directeuren. We kunnen onze klanten in verschillende industrieën ondersteunen op management-, directie- en C-levelniveau.”

“Om onze successen intern te vieren reiken we jaarlijks twee prijzen uit binnen het partnernetwerk. Eén voor Assignor of the Year, voor de partner die de meeste opdrachten aan partners binnen IESF aanreikt. En de andere is voor de partner die de meeste succesvolle plaatsingen in eigen land verwezenlijkt. Daarnaast proberen we maandelijks casussen te delen met ons netwerk, om meer inzicht te geven in hoe wij werken als organisatie. Deze kunt u vinden op www.iesf.com.”

“Er zit veel kennis binnen IESF en eerlijk gezegd zijn we soms te bescheiden om dit te met de buitenwereld te delen.”

Kijkend naar de toekomst, waar ga je je op richten als President?

“Ik ga mij focussen op 3 pijlers tijdens mijn periode als President. Ten eerste het verder uitbreiden van het partnernetwerk. We zijn zoeken nog actief naar goede partners in specifieke gebieden, waaronder: het Verenigd Koninkrijk, Latijns-Amerika, Australië, Zuid-Afrika, Azië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het is geen gemakkelijke zoektocht, omdat we hogen eisen stellen aan de partners binnen het IESF, maar ik ben ervan overtuigd dat we gezamenlijk de juiste bureaus vinden, met gelijkvormige processen en de hoge mate van kwaliteit waar alle partners over beschikken. Naast het vinden van nieuwe partners, wil ik ook de huidige bureaus nog meer betrekken en actief vragen wat er beter kan en hierop anticiperen. De tweede pijler gaat over wat wij noemen ‘thought leadership’, onze expertise delen met onze relaties, om zo meerwaarde te creëren voor klant en kandidaat. Er zit veel kennis binnen IESF en eerlijk gezegd zijn we soms te bescheiden om dit te met de buitenwereld te delen. We gaan aan de slag met een thematische marketingkalender om onze zichtbaarheid verder te vergroten. Zowel in de markt als intern bij de andere partners. We gaan een nieuwsbrief in het leven roepen, waarin we artikelen en best practices delen. En de interne kennisdeling zal verder worden gestimuleerd  door middel van webinars en een IESF Academy. De derde en laatste pijler heeft betrekking op onze focus op professionaliteit en transparantie. Zo zijn wij op dit moment bezig met het ontwikkelen van IESF-kwaliteitsstandaarden. Ik kijk ernaar uit om IESF de komende drie jaar te leiden in nauwe samenwerking met de Leadership Council en het recent aangestelde Advisory Board.”

Op de foto van links naar rechts: voormalig President Victor Carulla (Headway Executive in Spanje), nieuwe President Gertjan van de Groep en nieuw aangestelde Treasurer Stephan Löw (Topos Personalberatung in Duitsland).

 

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten