De 4 uitdagingen binnen de Supply Chain in 2020

Dominique Hommes zet de 4 uitdagingen van Supply Chain Manager in 2020 uiteen
Blog

Collega Bauke Wolters beschreef het al in zijn blog Tijden veranderen (en wij veranderen met hen). Sinds de coronacrisis begon zien wij een groeiende vraag naar kundige Supply Chain Managers. Er is bij veel bedrijven veel aandacht voor de supply chain en de veranderingen die deze ondergaat of nog moet ondergaan. Een onzekere toekomst en onzekere omstandigheden vragen om flexibiliteit en een herinrichting van de supply chain. Maar met welke uitdagingen krijgen Supply Chain Managers nu mee te maken? Wij zetten er een aantal uiteen.

Lokale of globale toelevering?

Veel bedrijven halen producten, onderdelen of halffabricaten uit het buitenland. Toen aan het begin van het jaar volledige gebieden op slot gingen vanwege corona-uitbraken, was dat een grote uitdaging voor menig Supply Chain Manager. Hoe kom je aan grondstoffen als ze vastzitten in het land van herkomst? Of hoe krijg je materiaal of mensen daar? Plots kan je volledige supply chain stil komen te staan.

Wat is dan de oplossing? Reshoring wordt al snel genoemd in deze discussie. Maar dat moet natuurlijk wel mogelijk en wenselijk zijn, niet alles is nu eenmaal mogelijk in ons eigen land. Supply opzetten binnen Europa levert al meer mogelijkheden op, maar ook daar bestaat een grote kans dat grenzen dicht gaan of er over een paar jaar een nieuwe pandemie opkomt juist in één van die landen. Om over de kosten en regelgeving nog maar niet te spreken.

Kortom een ingewikkeld vraagstuk waar menig organisatie en Supply Chain Manager op dit moment mee worstelt.

Flexibiliteit in de supply chain

Vanuit het verleden is de supply chain altijd ingericht geweest op voorspelbaarheid, zekerheden en lange termijnplanningen, dat moet nu anders. Dan moet een Supply Chain Manager behoorlijk stevig in de schoenen staan en het liefst flink wat ervaring hebben. Verandering is al niet gemakkelijk, laat staan als iets volledig en zeer precies uitgedacht, ingepland en opgezet is.

Met de huidige crisis en de onzekerheid die deze meebrengt is plannen op de lange termijn haast onmogelijk geworden. Het is nu zaak om snel te schakelen, op specifieke onderdelen van de supply chain aan de knoppen te kunnen draaien zonder grote vertragingen op te lopen binnen de gehele keten. Dit snelle schakelen betekent ook snel de juiste beslissing kunnen nemen, gaan we materialen wel op een andere locatie sourcen of wachten we hoe lang de lockdown in het oorspronkelijke sourcing-gebied voortduurt? Moeten we extra opslag creëren of juist niet, extra tijdelijke krachten aannemen of juist mensen op andere plekken inzetten? Hier worden de expertise en vooral ook ervaring van een Supply Chain Manager op de proef gesteld. Dit geldt ook voor het vermogen om het MT te overtuigen van het belang van een specifieke ingreep, want dit zal het totaal niet altijd overzien en mogelijk andere belangen op de korte termijn hebben. Een sterke overtuigingskracht is in dat geval onontbeerlijk.

Materialplanning

In het verlengde van de flexibiliteit liggen materialplanning en het gebruik van systemen. Door de huidige onzekerheid van zowel toeleveranciers als de afzetmarkten moet opnieuw worden gekeken naar de opslag. Hoeveel voorraad is er nodig, waar ligt de grens tussen genoeg reserves hebben en onnodige kosten maken door teveel materiaal op te slaan? De Supply Chain Manager heeft de verantwoordelijkheid het totaalplaatje te overzien en deze afweging te maken, zij het in overleg met de Finance, Operations en andere expertisegebieden binnen de organisatie.

Soortgelijke uitdagingen lopen er wanneer de planningen onzekerder worden, er zijn veel verschillende factoren die moeten worden overzien, hoe zorg je ervoor dat er geen tekort ontstaat aan materialen? Waarbij de kosten niet ineens hoog oplopen en levertijden kunnen worden gehaald?

Slim gebruik van Smart IT

Eén van de mogelijke oplossingen is ligt in de gebruikte softwaresystemen. Meer en meer systemen maken gebruik van Artificial Intelligence en zijn daarmee in staat snel te schakelen op veranderende vraag of weten deze soms zelfs al te voorspellen. Dit leverde voor veel bedrijven al winst op voor de crisis, laat staan welke voordelen er bestaan als er nog sneller op real time trends ingespeeld moet worden zoals tijdens een crisis.

Opgemerkt moet wel worden dat Artificial Intelligence nog redelijk in de kinderschoenen staat en een investering hierin is kostbaar is. Maar de voordelen die voor een AI-systeem gelden, gelden eigenlijk voor elk systeem waarin wordt geïnvesteerd. Zolang het systeem maar gevoed wordt met relevante en up-to-date data, kan deze ontwikkeling een significante bijdrage leveren aan flexibiliteit en effectiviteit van de supply chain.

Voor de Supply Chain Manager geldt hierin dat kennis van systemen en een nauwe samenwerking met de IT-afdeling van de organisatie een must is. Een groot deel van de uitdaging voor de toekomstige Supply Chain Manager is daarbij de slimme inrichting van de verschillende (data)stromen binnen en tussen de afdelingen. En een optimale inrichting van de ICT-infrastructuur om de supply chain inzichtelijk en beheersbaar te maken. Een goede kennis van IT-systemen en ervaring met digitaliseringsprojecten zijn dan ook cruciale skills voor de moderne Supply Chain Manager.

Aanpassingen op de werkvloer en minder inzet personeel

Alle systemen ten spijt, uiteindelijk zijn er ook simpelweg mensen nodig. Niet elke stap van de keten is te automatiseren en dus is personeel nog altijd een belangrijke asset binnen de supply chain. Maar ook hier zorgt de coronacrisis voor de nodige uitdagingen. Om te beginnen met de inrichting van de werkvloer. Hoe kan het werkproces zo worden ingericht dat de 1,5 meter regel gewaarborgd wordt, zonder dat dit de supply chain vertraagt? En wanneer dat is gelukt, dan is er nog altijd de onzekerheid of er wel genoeg personeel inzetbaar is doordat mensen vaker thuis moet blijven als ze klachten hebben, waar ze er een paar maanden geleden nog gewoon mee aan het werk gingen. Een flexibele schil van werknemers is hier een mogelijke oplossing voor. Maar ook dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, ze moeten immers wel te vinden zijn, opgeleid worden en dit willen.

Kortom, de Supply Chain Manager wordt in de huidige crisis flink getest op zijn kwaliteiten en strategisch inzicht. Van keuzes over reshoring of niet, materialplanning tot IT-systemen en personeel. Als Supply Chain Manager dien je stevig in je schoenen te staan.

Wij hebben ons als Van de Groep & Olsthoorn gespecialiseerd in de invulling van Supply Chain Management- en Directieposities. Wilt u sparren over vraagstukken binnen de Supply Chain of bent u als Supply Chain Manager op zoek naar een volgende uitdaging, neem dan contact op via info@vandegroep.nl of 0346 – 87 00 20.

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten