2015 kansen en bedreigingen voor de metaalproductenindustrie

Nieuws

Het gaat goed met de metaalindustrie. Dat concludeert de Rabobank in haar Branchebarometer metaalproductenindustrie. Sinds 2013 is er een stijgende lijn en de verwachting is dat dit wordt doorgezet naar het jaar 2015. De investeringsbereidheid is bij Nederlandse ondernemers verder toegenomen. Er heerst binnen de industrie een positieve stemming. De economische groei in de metaalindustrie zal in 2015 per saldo groeien. De prognose is dat de groei uitkomt op 2,5%.
Deze uitkomsten staan beschreven in de Branchebarometer die door de Rabobank is opgesteld in September. Op donderdag 2 Oktober zijn deze cijfers officieel naar buiten gekomen. De vraag in de metaalindustrie is alleen maar toegenomen, wel moet erbij gezegd worden dat de prijzen onder druk komen te staan door de stevige concurrentie op de mondiale markt. Wel kan er worden geconcludeerd dat de investeringsbereidheid bij Nederlandse ondernemers hoog is. Er is sprake van een sentimentsverbetering, wat geleid heeft tot nieuwe innovaties in de metaalproductenindustrie.
De Rabobank verwacht in de metaalindustrie de volgende trends:

 • Reductie van seriegrootte en verkorting van doorlooptijden;
 • Verhoogde vraag naar kwalitatief, samengestelde producten en diensten;
 • Kerncompetentie ‘techniek’ moet gecombineerd worden met markt- en materiaalkennis en een salesapparaat;
 • Nieuwe productontwikkelingen zoals 3 D printing.

Ook zijn de kansen en bedreigingen aangegeven:

 • Specialisatie in niches op basis van flexibiliteit, technologie en onderscheidende kennis;
 • Optimaliseren van exportpotentieel;
 • Samenwerken met klanten en toeleveranciers voor kostenreductie en optimalisatie van de productie;
 • Heroverweging van de productielocatie bij afnemers;
 • Steeds hogere eisen aan ICT-omgevingen;
 • Automatisering en manarm produceren voor een hogere productiviteit, flexibiliteit en snelheid;
 • Aantrekken en vooral behouden van specifieke (technische) competenties.

In de bijlage vind je de complete Branche Barometer Metaalproductenindustrie van September 2014.
PDF:Branche Barometer Rabobank
Bron: Quel Business Information

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten