We moeten het elk jaar weer net iets beter, sneller en slimmer doen

Interview met Martin van Petegem, Interim Financieel Directeur en Jan-Paul van den Bosch, Directeur bij Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

Hoe blijf je als industriële dienstverlener relevant in een markt die continu in beweging is? Om voorbereid te zijn op de toekomst, startte Mourik Industry, onderdeel van het familibedrijf Mourik, een organisatiebreed transitieproces. Onderdeel van deze professionaliseringsslag was het vergroten van de transparantie en voorspelbaarheid van de financiën. Interim Financieel Directeur Martin van Petegem ging deze uitdaging via Van de Groep & Olsthoorn aan. Mourik Industry wilde de bestaande business opnieuw organiseren. Maar wel met oog voor de bedrijfscultuur en strategische doelen rondom de energietransitie en digitalisering. Zo blijft Mourik Industry innoveren en nieuwe kansen grijpen.

Mourik Industry verzorgt naast onderhoud ook op projectbasis civiel, mechanisch, cleaning-, en catalyst-werk voor uiteenlopende industriële opdrachtgevers. “Hoewel we onderdeel zijn van een familiebedrijf met een lange historie, zijn we als divisie een relatief jong bedrijf”, zegt Directeur Jan-Paul van den Bosch. “Oorspronkelijk waren we een verzameling zelfstandige specialisten met verschillende disciplines die vanuit hun eigen organisatie of regio werkten. Sommige zaken waren wel centraal geregeld, toch was de synergie niet altijd optimaal.”

Deze diversiteit sloot niet langer aan bij de wens van opdrachtgevers volgens Van den Bosch. “Zij willen één loket voor alle diensten die Mourik levert en willen ontzorgd worden, het maakt daarbij niet uit welk onderdeel van Mourik Industry uiteindelijk de dienst levert.” Dit was de aanleiding om de bestaande organisatiestructuur en het aanbod verder te professionaliseren. “We wilden één identiteit creëren, ons businessmodel beter afstemmen op de buitenwereld en de interne processen en besluitvorming daar op inrichten.”

“We wilden één identiteit creëren, ons businessmodel beter afstemmen op de buitenwereld en de interne processen en besluitvorming daar op inrichten”

Een frisse blik

Deze ingeslagen weg vereiste in ieder geval veranderingen in de financiële kolom. Om deze transitie vorm te geven, zocht Mourik Industry een Financieel Directeur. De scope was echter breder dan het realiseren van betere forecasts. Van den Bosch: “Kansen ontwikkelen en benutten, eist dat de complete bedrijfsvoering volledig op orde, transparant en voorspelbaar is. Maar tegelijkertijd moesten we ook slagen maken met digitalisering en slim gebruik van data. Daarom zochten we een ervaren gesprekspartner die als lid van de directie zaken snel signaleert en direct de noodzakelijke veranderingen in gang zet. Een frisse blik biedt dan concrete meerwaarde.”

Gezien de urgentie van de transitie stelde Mourik, in overleg met Van de Groep, een Interim Manager aan. Parallel werd gezocht naar een vaste Financieel Directeur. Martin van Petegem kwam via een bekende relatie op het spoor van het project dat Van de Groep & Olsthoorn aanbood. “Ik kende Mourik vanuit diverse industriële opdrachtgevers in de regio, waar ik in het verleden heb gewerkt. Mourik Industry is net als ik graag actief in een industriële omgeving met de kenmerkende ‘Rotterdamse mentaliteit’. Ik voel me prettig in zo’n cultuur van samenwerken, doorpakken en resultaten bereiken. En dat was wederzijds.”

Kort op de bal spelen

Tegelijkertijd weet Van Petegem ook dat een verandertraject in een hecht familiebedrijf een uitdaging kan zijn. Helemaal omdat hij startte tijdens de coronapandemie. Hij legt uit: “Aan de ene kant was er de stip op de horizon om te anticiperen op de verschuiving van olie en gas naar meer duurzame activiteiten. Aan de andere kant werd er door de corona-uitbraak veel industrieel onderhoud acuut on-hold gezet. In deze spagaat was het noodzakelijk om vanuit financieel perspectief heel kort op de bal te spelen en kosten nauwlettend in de gaten houden.”

“Door structureel de financiële kolom te simplificeren wordt het afsluitproces korter en is benodigde managementinformatie eerder beschikbaar waardoor indien nodig sneller bijgestuurd kan worden.”

Om het inzicht in de financiën te verbeteren, vereenvoudigde en standaardiseerde Van Petegem de administratie en financiële verslaglegging zoveel mogelijk en introduceerde hij maandelijkse rolling forecasts, dashboards en meer focus op projectcontrol. “Dat was nodig om de financiële transparantie en voorspelbaarheid van processen maar ook van de algehele financiële cijfers te vergroten.

Om de juiste keuzes te maken, moeten kosten en opbrengsten duidelijk zijn. Door structureel de financiële kolom te simplificeren wordt het afsluitproces korter en is benodigde managementinformatie eerder beschikbaar waardoor indien nodig sneller bijgestuurd kan worden.

Dit geeft Mourik een reëel beeld van het verleden en de toekomst en is een goede basis voor besluitvorming. “Ik wil de feiten laten zien, inclusief onzekerheden. Het moet duidelijk zijn of we onder aan de streep ook echt wat verdienen aan een project.”

Ruimte voor ondernemerschap

Dit klinkt rationeel, maar in een mensgericht bedrijf als Mourik moet grip volgens Van Petegem samengaan met vertrouwen. “Een ‘control’-systeem mag het ondernemerschap in alle lagen van de organisatie niet verstikken. De ondernemendheid is juist een sterke kracht van Mourik en daar moeten we ruimte voor bieden. Dat lukt met concrete informatie en handelskaders met duidelijke regels. De succesvolle stap naar de foodsector is daar een goed voorbeeld van. Daar is ons aanbod van hoogwaardig onderhoud goed geland.” Dit onderstreept dat iedereen in de organisatie alert is op kansen. Mede door de ondernemendheid en de flexibiliteit van alle medewerkers is hierdoor is een behoorlijk spannend en niet alleen financieel dynamisch jaar als 2020 toch positief afgesloten.

De combinatie van een transitie van de organisatie en de invulling van een strategie die het bestaansrecht van Mourik op de lange termijn waarborgt, vraagt veel van mensen volgens Van Petegem. “Er zijn op allerlei vlakken veranderingen gaande. Ik richt mij daarbij op de as van mensen, processen en systemen. Aan alle assen dient te worden gewerkt.”

Doel was om mensen in de coronatijd weer te betrekken en te professionaliseren, de processen gelijk te trekken en eenvoudiger te maken. Het laatste gold ook voor IT-systemen. “Er waren vooral legacy-systemen die specifieke kennis en onderhoud nodig hadden. Daarom kiezen we nu zoveel mogelijk voor standaardsoftware. Al deze stappen leveren intern voordelen op en zijn ook makkelijker voor klanten. “Omdat we meer vanuit één geïntegreerde organisatie werken, krijgen zij bijvoorbeeld één overzichtelijke factuur met standaard tarieven.”

“Er zijn op allerlei vlakken veranderingen gaande. Ik richt mij daarbij op de as van mensen, processen en systemen. Aan alle assen dient te worden gewerkt.”

Mens altijd centraal

Hoewel inzicht en efficiency belangrijk zijn, beseffen Van Petegem en Van den Bosch heel goed dat de mens altijd centraal staat. Zij doen het werk. Daarom zijn zij nauw betrokken bij de veranderingen en nieuwe strategie. Van den Bosch: “We zijn actief in dynamische markten, waarin een status quo niet acceptabel is. We zullen het ieder jaar weer net iets beter, sneller en slimmer moeten doen en voor de klant relevant dienen te blijven. Anders raken we op afstand van de concurrentie.”

Biologisch reinigen

Mourik moet anticiperen nu het aandeel van de opdrachten in de olie- en gasmarkt onvermijdelijk terugloopt. “Ook medewerkers zien dat gebeuren. De trein van verandering op het vlak van circulariteit en duurzaamheid rijdt al. Het is aan ons om te zorgen dat we soepel mee kunnen rijden en de juiste beslissingen nemen. Daarin wachten we niet af. Zo hebben we eigen onderzoek gedaan naar duurzame industriële reiniging. Dit is een groeimarkt waarin we met een propositie voor biologisch reinigen voorop kunnen en durven lopen.”

“Ook al is de richting en het tempo van de ontwikkelingen niet altijd voorspelbaar, we blijven relevant in ons sector.”

Voorgesorteerd op de toekomst

Van den Bosch is blij dat Van de Groep & Olsthoorn Mourik op het spoor van Martin van Petegem heeft gezet. “De industrie is een relatief kleine wereld die ze goed kennen. En dat geldt ook voor het bedrijf Mourik. We werken al jaren samen, waardoor ze onze organisatie goed doorgronden. Soms zelfs beter dan sommige medewerkers. Bovendien is de werkrelatie heel no-nonsense en dat sluit perfect aan bij onze bedrijfscultuur. Het resultaat is dat we met de ondersteuning van Martin van Petegem goed voorgesorteerd zijn op de toekomst. Ook al is de richting en het tempo van de ontwikkelingen niet altijd voorspelbaar, we blijven relevant in ons sector.”

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten