The Great Resignation en The Great Rethink

Blog van Wim de Kruijf over de vele baanwisselaars en hun beweegredenen

Het UWV kwam recent met het persbericht dat er in Nederland een kleine Great Resignation heeft plaatsgevonden. Het UWV beschrijft dat het aantal baanwisselaars sterk is gestegen, 1 op de 5 werknemers in Nederland wisselde in 2022 van baan. In de gesprekken die wij de afgelopen jaren voerden binnen onze internationale netwerken kwam deze term al regelmatig voorbij. Net als wijzelf, hadden veel van onze internationale collega’s te maken met een recordaantal aanvragen voor de invulling van zowel vaste als interim-posities.

In 2014 studeerde ik af (sociologie) met een onderzoek naar de ‘vrijwillige vertrekintenties’ van de Managers en Directeuren in ons netwerk. Op dat moment bleken het hebben van voldoende uitdaging, en het krijgen van groeikansen in de organisatie de belangrijkste redenen om een vertrek te overwegen. Opvallend was op dat moment dat de financiële beloning maar een kleine voorspeller bleek te zijn. Ik vraag me af of dat in deze periode van krapte op de arbeidsmarkt en inflatie nog steeds het geval zou zijn.

“Nu er zoveel mensen van baan wisselen na de pandemie is het interessant om te kijken wat de actuele redenen zijn van mensen om een vertrek te overwegen.”

Nu er zoveel mensen van baan wisselen na de pandemie is het interessant om te kijken wat de actuele redenen zijn van mensen om een vertrek te overwegen. In dit licht kwam ik in een artikel van Harvard Business Review de term The Great Rethink tegen. Waar sommige Managers en Directeuren in de positie zitten om zelf richting en sturing aan te geven waar nodig, vinden anderen zichzelf terug in een positie of organisatie waar dat onvoldoende het geval is. Deze Rethink is in veel gevallen overgegaan in Resignation (ontslag).

“Voor u als werkgever biedt dit uitdagingen, maar ook kansen.”

Ik denk dat door de vele veranderingen van de afgelopen jaren (Covid, thuiswerken, inflatie, Oekraïne-oorlog, klimaatverandering) we allemaal met de neus op een paar pijnlijke feiten gedrukt. En ja, dan is het goed om eens na te gaan denken wat écht belangrijk is. En dat leidt tot beslissingen in zowel de privésfeer als in de zakelijke sfeer. Veel mensen vragen zich af of ze nog passen in een organisatiecultuur en of ze voldoende kansen en/of worden uitgedaagd. Daarnaast vragen velen zich af of hun werk betekenisvol is. Draagt de werkgever bijvoorbeeld bij aan oplossingen voor dit soort vraagstukken?

Voor u als werkgever biedt dit uitdagingen, maar ook kansen. Ja, mensen gaan misschien sneller weg, maar dit biedt ook een kans om een ander soort werknemers aan te nemen. Of misschien nog beter: zorgen dat de werknemers niet weggaan door mee te veranderen met de werknemers, of daar mogelijk zelfs een voorloper in te zijn. En daardoor wordt u als werkgever aantrekkelijker voor zowel de zittende als de toekomstige werknemer.

“Wij zijn gebaat bij succesvolle opdrachtgevers en tevreden kandidaten.”

U denkt misschien dat wij als searchbureau gebaat zijn bij veel vacatures. Aan de ene kant is dat wel zo, maar aan de andere kant denken wij vooral mee met de opdrachtgevers over de best mogelijke oplossing voor iedereen. Dat heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat wij in 2022 relatief veel interim-opdrachten hebben vervuld, omdat de behoefte aan verandermanagement groot is. Wij zijn gebaat bij succesvolle opdrachtgevers en tevreden kandidaten.

Wij denken ook graag met u mee wat voor u de beste oplossing is!

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten

Bekendmaking nieuwe Directie en organisatiestructuur bij Van de Groep & Olsthoorn
Terugblikkend op 2023, kunnen we stellen dat het een voortzetting was van het succes van 2022, ondanks merkbare veranderingen in onze industrie. Nu, in 2024, staan we op de drempel van een spannend nieuw hoofdstuk.