Technologische kennis van commissarissen van onvoldoende niveau

Nieuws

Onderzoek van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) heeft uitgewezen dat de technologische kennis van commissarissen en toezichthouders onvoldoende is. Waar het merendeel (56%) van de commissarissen in het onderzoek zelf aangeeft dat ze genoeg weten over digitale en technologische ontwikkelingen vinden zij dat dit bij hun collega’s vaak niet het geval is. Van de 250 commissarissen en toezichthouders in het onderzoek gaf slechts 8% aan dat hun collega’s over voldoende kennis beschikken.
De NCD ontwikkelde hiervoor een reeks colleges om de commissarissen bij te scholen op diverse aandachtsgebieden op het gebied van digitale en technologische ontwikkelingen. In deze Tech 2020-bijeenkomsten wordt ingegaan op zaken als Nanotechnologie, AI, VR, AR, robotisering en sensoring.
Van de Groep & Olsthoorn juicht het toe dat commissarissen zich kunnen laten bijscholen over de laatste technologische ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op hun organisatie. Van de Groep & Olsthoorn benadrukt echter dat de kennis en ervaring die commissarissen reeds hebben opgedaan van cruciaal belang is om optimaal toezicht te kunnen houden.
De bestuurders die Van de Groep & Olsthoorn bemiddelt zijn mensen met ruime ervaring in de industrie. Bestuurders met een technische opleiding die jarenlang een technische of industriële organisatie hebben geleid. Mensen die op operationeel niveau kunnen meepraten vanuit hun eigen ervaringen en daarmee ideale toezichthouders zijn voor technische- of industriële organisaties.
Lees het artikel op NCD.nl

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten