Supply Chain Manager: 5 thema’s die uw functie in 2021 richting geven

Verslag Ronde Tafel Supply Chain Management

Van de Groep & Olsthoorn organiseert regelmatig bijeenkomsten in samenwerking met managers en directeuren uit zijn netwerk, werkzaam in de techniek en industrie, om bij te praten over hun vakgebied. Mede door de corona-maatregelen vroeg deze editie om creativiteit: daarom vond op 30 oktober een eerste digitale versie plaats van de Ronde Tafel Supply Chain Management. Vier Supply Chain Managers gingen met elkaar in gesprek over de veranderingen in hun vak, de marktontwikkelingen en de trends die zij zien voor 2021. Aan de virtuele tafel namen plaats: Victor Schut (Corus – Tata Steel), Peter Bouwsema (Cap Gemini, Wavin en Neways Electronics), Jan Willem Bos (ASML, IHC en Bayards) en Roland Slegers (al geruime tijd Interim Manager en Docent in supply chain). Met deze mooie mix aan ervaringen van deze managers zijn de uitdagingen besproken op het vlak van Supply Chain Management.

Gertjan van de Groep, directeur van Van de Groep & Olsthoorn Executive Search & Interim Management, trapt het gesprek af met de algemene vraag: “Wat zie je momenteel veranderen in het vakgebied Logistiek & Supply Chain? Wat valt jou het meeste op?”

1. Flexibiliteit, regie en digitalisering

Victor Schut: “Er komt steeds meer behoefte aan snelle en efficiëntere besluitvorming op Supply Chain gebied, daar ligt ook de verandering van de rol in besloten. De Supply Chain Manager van de toekomst heeft meer en meer een faciliterende functie en vormt de smeerolie tussen de afdelingen Verkoop, Productie en Finance. Hij dient te zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is, zodat er snel gedragen besluiten kunnen worden genomen.” Jan Willem Bos vult aan: “In alle branches is het hebben van zicht op de gehele keten, ook voorbij jouw eigen leveranciers, in toenemende mate belangrijk geworden. Ik denk dat het voor veel organisaties belangrijk wordt om te kiezen met welke ketenpartners je zakendoet, want daar is veel meer waarde uit te halen. Bijvoorbeeld door een leverancier veel eerder te betrekken bij het ontwikkelen van producten.”

“De Supply Chain Manager van de toekomst heeft meer en meer een faciliterende functie en vormt de smeerolie tussen de afdelingen Verkoop, Productie en Finance”

Peter Bouwsema ziet deze trends ook en vertaalt die naar een inhoudelijk gevolg voor de functie: “Het is aan de Supply Chain Manager om steeds meer een regiefunctie te pakken: op welke gronden wil je je onderscheiden voor je klanten? Ontwikkel een kijk op wat er buiten jouw functie moet gebeuren bij jouw organisatie, dus ook bij afdelingen als inkoop, planning en warehousing. Het is aan de Supply Chain Manager om deze zaken op elkaar aan te sluiten en hier de regie in te pakken.

Roland Slegers benadrukt daarnaast de trend digitalisering: “Als Supply Chain Manager moet je meer en meer structuur aanbrengen met het inrichten van automatische processen in systemen: welke aan de hand van businesstools automatisch besluitvorming kunnen nemen. Zo kun je je meer richten op het maken van analyses aan de voorkant en gaan werken met forecasten, kostencalculaties en daarop sturen.”

2. Verbinder

Een andere opvallende verandering in de rol ziet Roland Slegers: “Als Supply Chain Manager ben je meer en meer de verbinder binnen een organisatie. Dat vraagt om een wat extravertere persoon, een persoon die ook rechtstreeks contact met klanten onderhoudt.” Ook Gertjan van de Groep erkent deze trend: “Een Supply Chain Manager krijgt steeds vaker echt een positie in het Directieteam, de functie wordt ook steeds vaker op C-level gepositioneerd; wat we ook regelmatig zien is dat de Supply Chain Manager juist de Operations Manager gaat aansturen, zoals voorheen andersom het geval was.” Deze verbindende rol moet leiden tot beter zicht en beheersing van de gehele keten en het bouwen van bruggen richting de verkoop.

3. Integratie en transparantie in leveranciersketen

“Dual Sourcing is natuurlijk altijd al een aandachtspunt geweest in Supply Chain Management”, aldus Peter Bouwsema. “Dat zie je nu nog belangrijker worden, mede door corona-ontwikkelingen. Maar het gaat verder dan dat: het is voor organisaties steeds belangrijker om tijdig te anticiperen op veranderende marktomstandigheden aan inkoop- en verkoopzijde. Dit om zo te garanderen dat je als organisatie aan je verplichtingen kunt blijven voldoen. De cultuuromslag zit hem in het steeds vroeger betrekken van de leverancier en zoveel meer gezamenlijk zicht te creëren op planningen, afhankelijkheden en verantwoordelijkheden. Daarmee maak je als organisatie het verschil.” Victor Schut vult aan: “Het is langzaamaan de organisatie opvoeden: wees je bewust van wat je verkoopt, het gaat bij verkoop om volume en marge, maar er zit ook een impact voor het hele bedrijf aan vast. Betrek de Supply Chain Manager daar vroegtijdig in. De cultuur van een bedrijf kan extreem diepgeworteld zijn maar de omgeving verandert. Je zult wel mee moeten veranderen.”

4. Duurzaamheid

Gertjan van de Groep poneert een nieuwe stelling: “Bedrijven worden interessanter als ze bezig zijn met duurzaamheid. De hele materiaalstroom moet helemaal gaan veranderen. Hoe zijn jullie daar nu in 2020 mee bezig?” Peter Bouwsema: “Dit helaas nog niet zo eenvoudig te realiseren als je zou denken. Denk bijvoorbeeld aan de levenscycli van producten: hoe haal je genoeg beschikbaarheid in je keten om de boel draaiende te houden? Wat daarentegen interessant is, is dat als je een bepaald niveau van duurzaamheid aanbiedt, je soms duurder mag aanbieden. In de praktijk zie ik dat duurzaamheid in de industrie best een lange aanloop nodig heeft. ASML is nu bijvoorbeeld bezig met het upgraden van bestaande systemen, het terughalen van delen en die te upgraden zodat ze opnieuw kunnen worden ingezet. Vragen uit de markt komen er dus inderdaad steeds meer.” Jan Willem Bos: “Er komt wel maar heel langzaam beweging in. Kijk bijvoorbeeld naar impact van veel bedrijven in de retail, waarbij pakketten gratis verzonden worden, gratis retour gestuurd kunnen worden en vanuit distributiecentra vanuit heel de wereld komen in plaats van dichtbij uit eigen land. Er wordt hier nog te weinig gekeken naar hoe men dat in de gehele keten kan verbeteren en dit dan duurzamer te doen, dan wel de klant voor de daadwerkelijke kosten te laten betalen. Het gaat in mijn ogen bij duurzaamheid niet alleen om hergebruik van grondstoffen, maar ook op een verstandige manier krijgen van een product bij de klant. Hier is gedragsverandering voor nodig. Dat vraagt dus ook om verandering van de rol van Supply Chain Manager.”

5. Leiderschap & coachen

Roland Slegers is naast Interim Manager ook auteur van het boek De Logistieke Kameleon: “Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat geen enkele logistieke Supply Chain Manager leiderschapsgedrag dat te maken heeft met Human Relations als effectief ziet. Daarmee sta je natuurlijk met 10-0 achter. Een ander opvallende conclusie is dat: naarmate de situatie in een organisatie instabieler wordt, des te hoger worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie gelegd. Men wordt steeds hiërarchischer en directiever. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de manager in de Logistiek & Supply Chain ontdekken in wat voor tijdelijke context hij of zij zich bevindt en welke leiderschapsstijlen en –rollen als meest effectief worden gezien in de branche. En van deze verschillende leiderschapsstijlen maken Supply Chain Managers nog onvoldoende gebruik.” Peter Bouwsema: “Het coachen van de mensen die aan je rapporteren is ook van groot belang. Want 80% van de dingen die invloed hebben op de Supply Chain gebeuren buiten je eigen invloedsfeer of rapportagelijn. Het is dus heel belangrijk om mensen daarin mee te nemen en zo bewust van te maken. Het valt me op dat sommige mensen daar heel functioneel in kunnen zitten. We moeten als Supply Chain Managers onderkennen dat er fricties kunnen ontstaan binnen een organisatie en dit bespreekbaar maken. We moeten mensen echt leren om over hun eigen schutting te kijken.”

“Het coachen van de mensen die aan je rapporteren is van groot belang. Want 80% van de dingen die invloed hebben op de Supply Chain gebeuren buiten je eigen invloedsfeer of rapportagelijn”

Een vakgebied in beweging

Als er één ding duidelijk wordt uit de Supply Chain Ronde Tafel dan is het wel dat het vakgebied enorm in beweging is. De rol wordt steeds meer op waarde geschat en hier komen verantwoordelijkheden bij kijken waarvoor je als manager sterk in je schoenen moet staan. Zowel vakinhoudelijk als in de rol als leidinggevende staat de Supply Chain Manager voor een aantal forse uitdagingen op dit moment en de nabije toekomst.

Als Van de Groep & Olsthoorn houden wij deze ontwikkelingen uiteraard scherp in de gaten en komen met nieuwe inzichten wanneer wij deze signaleren.

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten