Maakindustrie stuwt export in 2014

Nieuws

Uitvoer kapitaalgoederen naar Brazilië, VS, China groeit tientallen procenten door grote orders

De Nederlandse export wordt dit jaar fors gestuwd door de maakindustrie. Het exportvolume van de kapitaalgoederenindustrie steeg tot en met juli met circa 6%, dat van de metaal-, rubber- en kunststofindustrie zelfs met 8%. Pijn zit vooral bij de olie-gerelateerde industrie: de uitvoer van minerale brandstoffen kromp rond de 10%. De laatste maanden van 2014 zal een afvlakking van de exportgroei vanuit de maakindustrie geven, maar dat komt vooral door de sterke eindsprint in 2013. Het productieniveau blijft op een gezond niveau liggen.

Grote sectorale verschillen in uitvoerprestatie 2014

De groei in export is dit jaar duidelijk ongelijk verdeeld over de sectoren. De matige economische situatie in Europa en ongunstige concurrentiepositie (vanwege de relatief hoge energieprijzen) zet met name de Nederlandse raffinagesector en petrochemie onder druk. Het uitvoervolume daalt dit jaar met circa 10%. Aan de andere kant is er een flinke toename van de exportomzet vanuit de maakindustrie.
Bekijk de video van de NOS

Exportwaarde naar grote landen buiten EU fors in de plus door omvangrijke orders bij enkele fabrikanten

De exportgroei van de maakindustrie, vooral waar het gaat om de productie van eindproducten, leunt sterk op de successen van enkele grote partijen. Zo is de export van kapitaalgoederen naar Brazilië dit jaar meer dan verdubbeld door een grote order vanuit de olie- en gassector voor scheepsbouwer en FME-lid IHC Merwede. Ook de export van machines naar de VS en China stijgt fors. Zeker in het geval van de VS werd dit gestuwd door een forse vraagtoename vanuit Amerika bij chipmachinebouwer en tevens FME-lid ASML. Dit verklaart al ongeveer de helft van de exportstijging van € 1,2 miljard. Ook het derde kwartaal zorgt dit voor een impuls bij de machine-export naar de VS. Grote orders van deze fabrikanten zijn van levensbelang voor veel toeleveranciers in het mkb.
Bron: ING (volledig rapport) en FME-CWM

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten