Leven Lang Leren is cruciaal voor toekomst industrie én werknemer

Nieuws

Op voorstel van Onderwijsminister Jet Bussemaker komt het kabinet met een uitgebreid pakket aan maatregelen dat volwassenen stimuleert om ‘een leven lang’ te blijven leren. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is verheugd met dit besluit: “FME dringt er al lang op aan dat de overheid stevig moet inzetten op een leven lang leren. Met dit besluit maakt de minister duidelijk dat ze oog en oor heeft voor de vragen uit de industrie. Op verschillende manieren is zij ook bezig om het hoger en middelbaar technisch beroepsonderwijs in te richten naar de wensen van de industrie.”

Waarom is dit belangrijk voor de technologische industrie?
Dezentjé: “Bedrijven uit mijn achterban zitten te springen om goed opgeleide vakkrachten. Als ik met ondernemers spreek, komt elke keer weer één punt aan bod: het niet – of niet voldoende – kunnen beschikken over goed technisch personeel. We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat jonge mensen kiezen voor technische opleidingen. Maar ook bijscholing en extra opleiding van het huidig technisch personeel is echt belangrijk. Dit pakket aan maatregelen is een mooie stimulans in die richting.“

De technici in de bedrijven zijn toch al goed opgeleid?
Dezentjé: “Dat is zo, maar de veranderingen in deze sector gaan snel. Kijk alleen al naar robotisering, sensortechnologie, big-data. Dat is Smart Industry. Daar zitten we middenin. Dát is de toekomst. Het is een ontwikkeling die om voortdurende bijscholing vraagt, om ‘een Leven Lang Leren’. Want als medewerkers en management niet up-to-date blijven, kunnen ze het werk niet meer naar behoren doen en bestaat de kans dat die talentvolle technici afhaken. We willen die technische mensen behouden voor onze bedrijven. Nu gaat het kabinet het mogelijk maken om in deeltijd extra kennis en kunde te vergaren, met vouchers voor hbo en mbo. Dat maakt het veel makkelijker en aantrekkelijker te kiezen voor extra opleiding en natuurlijk ben ik daar blij mee. Want – ik kan het niet vaak genoeg zeggen – Leven Lang Leren is cruciaal voor de toekomst van onze industrie én voor de toekomst van de werknemer.”
Bron: FME

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten