Kritische succesfactoren bij bedrijfsopvolging

Nieuws
  • Gertjan van de Groep

Recent las ik in een artikel dat tweederde van de familiebedrijven de overdracht niet overleeft. In het onderzoek van Erasmus Centre for Family Business, BDO en Rabobank komt naar voren dat de overdracht aan een volgende generatie vaak tot een andere bedrijfsstrategie leidt die in veel gevallen niet goed uit pakt. De onderzoekers noemen de factoren die hier debet aan zijn breuklijnen. Ze omschrijven hierbij vier factoren: de emotionele, de financiële en fiscale, de technologische en de organisatorische breuklijn.

Als tweede generatie Van de Groep (ik nam het bedrijf in 2007 over van mijn vader Wim) herken ik deze valkuilen. Terugkijkend kan ik constateren dat wij er als team op een goede manier mee omgegaan zijn. Ook al was Wim trots op wat hij had opgebouwd, na 10 jaar samenwerking had hij het volste vertrouwen om de teugels uit handen te geven. Van een emotionele breuklijn was daarom geen sprake.

Ook op de overige drie breuklijnen hebben we goed ingespeeld. Om te beginnen heb ik het ondernemersbloed duidelijk van mijn vader meegekregen. Ik durf risico’s te nemen en weet na al die jaren ook welke risico’s er zijn. Door tijdig financieel en fiscaal advies in te winnen binnen het team en bij externen zijn we niet tegen significante problemen aan gelopen. Daarnaast heb ik dankzij mijn focus op continu verbeteren altijd ruimte gemaakt om te innoveren. Door investeringen op het gebied van IT, marketing en sterke consultants én een duidelijke strategische focus op management- en directieposities in de wereld van techniek en industrie zijn wij door de jaren heen verder gegroeid als bureau.

“Ik pleit voor het binnenhalen van kwaliteit in de cruciale fase van opvolging”

De belangrijkste factoren voor het falen van een generatiewisseling zijn het gebrek aan afstand nemen van de voorgaande generatie en een te behoudende strategie van de nieuwe generatie. Zo blijkt uit het onderzoek en ook uit mijn ervaring. In mijn ogen heeft dit veelal te maken met een blik die teveel naar binnen is gericht, ik pleit dan ook voor het binnenhalen van kwaliteit in deze cruciale opvolgingsfase. Door de jaren heen hebben wij vele (familie)bedrijven en Private Equity maatschappijen mogen helpen rondom opvolgingsvraagstukken. Dit betrof zowel het vinden van sterke managers en directeuren ter ondersteuning van de volgende generatie bedrijfsleiding, als Algemeen Directeuren van buitenaf in situaties waarin de interne opvolging niet naar wens was verlopen. Ook plaatsten we Interim Managers die in een periode van een jaar zorgden voor een soepele overgang naar de volgende generatie.

Er is directeuren van familiebedrijven veel aan gelegen om het bedrijf succesvol te kunnen overdragen aan een volgende generatie. Dat vraagt om vertrouwen, maar ook om realiteitszin. Veel kan worden geregeld door het formeren van het juiste team rond de nieuwe DGA. Als het deze echter ontbreekt aan ondernemerszin dan is de continuïteit beter gewaarborgd door het aantrekken van een ondernemende directeur van buitenaf. Wij leveren daar in dat geval als Executive Search & Interim Managementbureau én familiebedrijf graag onze bijdrage aan.

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten