Kennissessies Operational Excellence voor Private Equity 

Verslag van de kennissessies in samenwerking met You Improve

Voor onze klanten binnen het Private Equity-domein is het van groot belang om goed inzicht te hebben in de deelnemingen. Vragen als “Hoe kan de output worden verhoogd”, “Waar kunnen kosten worden verlaagd?” of “Waar kan de kwaliteit worden verbeterd?” spelen hierbij een belangrijke rol en zijn essentieel om optimaal rendement uit investeringen te halen.

Van de Groep & Olsthoorn werkt voor een groot aantal Private Equity-organisaties en in onze praktijk merken we dat vragen over het in beeld krijgen van verbeterpotentieel vaak terugkomen. Om onze Private Equity-partners te informeren omtrent deze thematiek hebben wij samen met You Improve, specialist op het gebied van Operational Excellence, een aantal interactieve kennissessies georganiseerd.

You Improve, onder leiding van Rob Kwaijtaal, helpt organisaties verliezen te elimineren en begeleidt hen stapsgewijs in het beter, sneller en effectiever maken van hun operationele processen.

Tijdens de kennissessies maakt Rob Kwaijtaal aan de hand van recent uitgevoerde businesscases (ook onderdeel van PE) met voorbeelden en cijfers goed duidelijk waar bij de organisatie verbeterpotentieel zit en hoe dit te realiseren is.

De sessies

Tijdens de kennissessies maakt Rob Kwaijtaal aan de hand van recent uitgevoerde businesscases (ook onderdeel van PE) met voorbeelden en cijfers goed duidelijk waar bij de organisatie verbeterpotentieel zit en hoe dit te realiseren is.

De hoofdfocus in de aanpak van You Improve ligt op het opsporen en elimineren van verliezen. De organisatie wordt volledig doorgelicht met oog op onder andere efficiëntie, kwaliteit en kosten (met daarbij aandacht voor instrumenten als Lean, 5S en het optimaliseren van de OEE), alsook de menskant. Het verkrijgen van diepgaand inzicht krijgen en het doorvoeren van verbeterslagen gebeurt in nauwe samenwerking met diverse stakeholders op alles niveaus binnen de organisatie en gaat stapsgewijs. Dit vraagt in vrijwel alle gevallen om bewustwording en veranderingen in gedrag, gedrag dat soms al vele jaren vertoond wordt en diepgeworteld is.

Een veelvoorkomend probleem bij gedragsverandering is het terugvallen in het oude patroon zo gauw de focus erop of de externe stimulans verdwijnt. Om dit probleem te ondervangen werkt You Improve met een aanpak die zich richt op Impact en Autonomie.

De medewerkers worden onbewust bekwaam gemaakt.

Met Impact wordt aangetoond hoeveel meerwaarde een specifieke aanpassing brengt. Dit werkt het beste door op kleine schaal te starten bij een probleem dat voor het meeste verlies zorgt. Door hiervan de positieve werking te laten zien, kan het voordeel makkelijker worden aangetoond aan de werknemers. Vervolgens breid je de verandering uit over een paar extra probleemgebieden, waar je een enthousiaste medewerker uit het vorige traject bij betrekt. Zo wordt de noodzaak van de verandering niet alleen van boven opgelegd, maar ook uitgedragen door directe collega’s die ervaring hebben met de nieuwe aanpak.

Op deze wijze breid je de gedragsverandering stapsgewijs uit over de gehele organisatie. Daarbij gaat het steeds over gedrag aanpassen en die aanpassing borgen door het meetbaar en inzichtelijk te maken. Deze methodiek zorgt voor de eerdergenoemde Autonomie. Er vindt een dusdanige borging waarbij bijvoorbeeld bij een wisseling van management, de manier van werken blijft bestaan.

Zoals Rob het noemt: “De medewerkers worden onbewust bekwaam gemaakt”.

De uitkomsten

Rob wist in korte tijd de complete aanpak van Operational Excellence uiteen te zetten. Met behulp van cijfers en grafieken bracht hij de voordelen en kansen op een begrijpelijke en enthousiaste manier over. En dat enthousiasme bleek besmettelijk. Tijdens de vragenronde begonnen de deelnemers direct een interessante discussie over de mogelijkheden van Operational Excellence om in de Due Dilligence fase om de potentiële waarde van een overnamekandidaat sneller en accurater vast te stellen. Een zeer geslaagde sessie dus, die naar ons idee een hoop nieuwe kennis en inspiratie heeft opgeleverd voor zowel de deelnemers als ons als organisatoren.

Het was voor ons als Van de Groep & Olsthoorn een plezier om op deze manier, samen met You Improve, onze relaties werkzaam binnen de Private Equity, meerwaarde te bieden. Wij geloven dan met het delen van kennis onze relaties beter worden, daarmee de markt beter wordt en uiteindelijk ook wij beter worden.

Wilt u ook deelnemen of meer informatie?

Is uw interesse voor Operational Excellence gewekt en wilt u ook een sessie bijwonen? Kijk dan op vandegroep.nl/kennissessie/ en vul het formulier in. Wij nemen dan contact op voor een online sessie.

Mocht u andere vragen hebben neem dan contact met Gertjan van de Groep op via info@vandegroep.nl of via 0346-870020. Mocht u meer willen weten over You Improve kijk dan op www.youimprove.com.

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten