‘Industrie nu 20 maanden op groeikoers’

Nieuws

De lagere olieprijzen hebben een positieve invloed op de industriële activiteiten in Nederland; die laten nu 20 maanden op rij groei zien. De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI) registreerde over december 2014 een waarde van 53.5. Weliswaar lager dan die van november (54.6), maar toch aanzienlijk hoger dan de kritische waarde van 50. Een waarde boven 50.0 duidt op toename van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van voorgaande maand. Het aantal nieuwe orders steeg in december ook minder dan in november. De stijging van de exportorders daarentegen was fors, groter dan de maand ervoor en de grootste sinds februari. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de twaalfde maand op rij. De werkgelegenheid was in december opnieuw groter en groeide in het hoogste tempo in dertien maanden. De hoeveelheid ingekochte grondstoffen en halffabrikaten was in december wederom groter, maar groeide in het laagste tempo sinds september. De voorraad ingekochte materialen daalde voor de achtste maand op rij. De levertijden werden opnieuw langer en dit was de grootste verslechtering sinds maart. De inkoopkosten daalden voor de vierde opeenvolgende maand en wel in de sterkste mate sinds juli 2013. De verkoopprijzen waren voor de vijfde maand op rij lager.

De exportindex nam in december 2014 toe tot een recordwaarde van 58.2. En ook de binnenlandse afzet liet een sterke toename zien (54.7). Niettemin was deze waarde iets lager dan in november. Oorzaken van deze goede cijfers zijn de sterk lagere inkoopprijzen voor olie en aan olie gerelateerde producten. Daarnaast zorgde de zwakkere euro voor toename van de export naar Amerika. Tezamen zorgen export en toenemende binnenlandse afzet voor stijgende productievolumes.

Vertalen deze goede cijfers zich nu ook in toenemende werkgelegenheid? Volgens prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven, is dat nu inderdaad het geval. Want de werkgelegenheidsindex kwam uit op 52.1. ‘Het lijkt erop dat bedrijven hun flexibele schil voldoende hebben ingericht. En nu vacatures met vast personeel aan het invullen zijn. We zijn dus met een goed bericht het oude jaar uit en het nieuwe jaar in gegaan.’

Volgens hem  is er ook een minpunt te melden. ‘Levertijden lopen nog steeds sterk op. Bedrijven leveren nauwelijks nog uit voorraad. Dit gebrek aan flexibiliteit kan bedrijven opbreken. Om deze redenen verwacht ik dat veel bedrijven tot uitbreiding van hun capaciteit zullen overgaan. Dat zal de komende maanden tot aanvullende investeringen gaan leiden. Het perspectief voor 2015 ziet er goed uit. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar 7.7.’

Bron: Link Magazine

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten