Een ervaren Interim Manager biedt veel meer dan een frisse blik

Paul de Haan – Managing Director bij Ridder Drive Systems
Interview

Toen Paul de Haan als Managing Director het roer overnam bij Ridder Drive Systems, zette hij een cultuurverandering in gang. “In mijn visie staan medewerkers centraal. Ik wil mensen enthousiasmeren en verantwoordelijkheid geven. Natuurlijk moet er gepresteerd worden, maar de motivatie moet uit mensen zelf komen.”

Een andere managementaanpak betekende ook het vertrek van twee managers. Om dit op te vangen zocht De Haan een Interim Manager die het team vanuit zijn visie weer kon motiveren en tegelijkertijd de voortgang van de operatie kon borgen. Samen met Van de Groep & Olsthoorn vond De Haan in korte tijd de ideale kandidaat.

Ridder Drive Systems in Harderwijk is marktleider op het gebied van betrouwbare zelfremmende aandrijfsystemen voor broeikassen, pluimveestallen en bewaarplaatsen. Het familiebedrijf belevert en ondersteunt kassenbouwers, stalinrichters, OEM-ers en installateurs wereldwijd. Hoewel Ridder een bedrijf is waar techniek centraal staat, is De Haan van mening dat de focus niet alleen daar moet liggen. “De wereld van onze klanten ontwikkelt zich razendsnel en daar moeten wij met onze oplossingen op anticiperen. Om als bedrijf succesvol te zijn en te blijven, zijn naast technische expertise ook communicatieve en commerciële vaardigheden onmisbaar.”

Spin in het web

De Haan is hiervan zelf een exponent. Hij heeft een technische achtergrond en startte zijn loopbaan als Kwaliteitsmanager in de metaalsector. Na een periode als Interim Manager, waarin hij onder andere via Van de Groep & Olsthoorn werkte, startte hij als Customer Service Manager bij Ridder. “In die rol ben je de spin in het web, zowel binnen als buiten de organisatie. Dan is een technische basis een voordeel. Aan de andere kant moet je wel steeds oog hebben voor een goede balans tussen de belangen van klanten, medewerkers en het bedrijf Ridder.”

Een positieve insteek

Toen hij de overstap naar de positie van Managing Director maakte, kende hij de organisatie al van binnenuit. “De meer directieve, op techniek gerichte aanpak uit het verleden had eraan bijgedragen dat medewerkers keurig uitvoerden wat ze werd opgedragen, maar eigen initiatief was naar de achtergrond verdwenen. In mijn ogen werkt dat niet. Ik wil mensen niet de wet voorschrijven. Juist door in gesprek te gaan, kunnen we gezamenlijk doelen bepalen en zorgen dat we die halen. Ik kies bewust voor een positieve insteek: mensen ondersteunen, niet beperken of bestraffen.”

Gekwalificeerde back-up nodig

De nieuwe koers van De Haan had wel consequenties voor het managementteam. Door het vertrek van twee managers had hij direct back-up nodig. “Feitelijk ging het om een nieuwe start. En daarvoor hadden we snel een goed gekwalificeerde Interim Manager nodig. Iemand met voldoende bagage om het werkpakket van twee mensen tijdelijk over te nemen. Een ervaren Manager die rust en stabiliteit in het team en in de productie kon terugbrengen en ook het enthousiasme en de motivatie in het team kan aanwakkeren. “Ik zocht een echte ‘mensmanager’ die past bij de cultuur die ik bij Ridder voor ogen heb. Dat was een keiharde eis.”

Vertrouwen volledig waargemaakt

Omdat de operatie wel gewoon doorging, moest er snel geschakeld worden. De vraag ontstond in december en het was noodzakelijk dat de Interim Manager zo snel mogelijk kon starten. In de zoektocht naar de juiste persoon, benaderde De Haan Bert-Jan de Visser van Van de Groep & Olsthoorn. “Ik kende Bert-Jan nog uit mijn eigen Interim-periode. In die tijd werkten we prettig samen. Daarom had ik er vertrouwen in dat hij kon helpen. Het scheelde in ieder geval al kostbare tijd dat hij mijn vraag direct doorgrondde. Bert-Jan en zijn team maken snel de vertaalslag naar de juiste kandidaten. Al anderhalve week na ons eerste contact presenteerde hij drie kandidaten, die de gewenste rol allemaal goed in hadden kunnen vullen. Uiteindelijk was in ruim twee weken geregeld dat Robert van Rheenen in het nieuwe jaar kon starten. Op die manier heeft Van de Groep & Olsthoorn het vertrouwen dat ik in hen had volledig waargemaakt.”

Concrete bijdrage aan de cultuurverandering

Van Rheenen is een zeer ervaren manager die het klappen van de zweep in de maakindustrie goed kent. “Hij was in zekere zin overgekwalificeerd, maar dat was in dit geval belangrijk omdat er geen tijd was voor een lange inwerkperiode. Hij kon al na een paar dagen een goede inschatting van de situatie maken en aangeven: “Zo gaan we het doen”. Het vermogen om de processen in onze organisatie snel te doorzien, combineerde hij met een oprechte interesse in onze mensen. Van Rheenen is geen bureauman, hij begeeft zich graag tussen de mensen en was al snel geaccepteerd. Zo droeg hij concreet bij aan de gewenste cultuurverandering. Hij gaf onze mensen het vertrouwen om zelf weer verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor kwamen ze weer echt in hun kracht te staan.”

Een ervaren Interim Manager biedt veel meer dan een frisse blik

Concrete verbeteringen doorvoeren

De Interim Manager maakte niet alleen op managementvlak zijn meerwaarde snel duidelijk. “Hij stapte met een frisse blik binnen en initieerde bijna direct effectieve verbeteringen in de operatie. Hij nam bijvoorbeeld het initiatief om de planning van de fabricage aan te passen. Op zijn initiatief zijn we in onze verspaningsafdeling overgestapt van grote series en dus weinig omstellen naar vaker omstellen en kleine series maken. Dat was best een radicale verandering, omdat we al jaren op dezelfde manier werkten. We hebben die discussie omarmd en de overstap gemaakt. Hierdoor kunnen we nu flexibeler inspelen op de (interne) klantvraag en zijn de tussenvoorraden significant gedaald. Met een SMED programma zijn we vervolgens aan de slag gegaan om de gedaalde efficiency door het vaker omstellen weer op het gewenste niveau te krijgen.”

Onze verzekeringspolis

Inmiddels heeft Van Rheenen Ridder weer verlaten en is zijn vaste opvolger gestart. “Een paar maanden nadat hij bij ons aan de slag was, diende zich intern een opvolgingskandidaat aan. Op dat moment was de Interim Manager nog een paar maanden onze verzekeringspolis. Hij zorgde dat de operatie soepel bleef lopen en stoomde zijn opvolger klaar.”

Terugkijkend op het traject was de keuze voor een Interim Manager een gouden greep, zowel voor de gewenste cultuurverandering als voor operationele verbeteringen. Tot op dit moment profiteert Ridder nog van de doorgevoerde procesverbetering.
Volgens De Haan speelde Van de Groep & Olsthoorn hierin een sleutelrol. “Door hun professionele en zorgvuldige aanpak konden we razendsnel beschikken over een Interim Manager met de kwaliteiten die we op dat moment nodig hadden.
Zo heeft Van de Groep & Olsthoorn mijn verwachtingen meer dan waargemaakt.”

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten