De relatie tussen diensten en industrie in de Nederlandse export

Nieuws

Het Financieel Dagblad kopte gisteren: Lift de dienstensector met de industrie mee of andersom? Het antwoord op deze vraag is gezocht in het aandeel van de sectoren in de Nederlandse export en is door de sterke relatie tussen de sectoren niet eenduidig te geven.
De dienstensector draagt meer bij aan de Nederlandse export dan de industrie (36% tegenover 16%). In deze cijfers komt het belang van de industrie echter niet juist naar voren: een groot deel van de export in de dienstensector wordt moet is gerelateerd aan de eindproducten van de industrie. Bijna de helft van de totale export moet worden toegeschreven aan de eindproductie van de industrie. Ongeveer drie vijfde daarvan komt vanuit de industrie zelf en twee vijfde wordt aangeleverd vanuit de dienstensector. Een klein deel komt vanuit de landbouw.
Of de dienstensector meelift met de industrie is op basis van deze cijfers niet eenduidig te stellen. Aan de ene kant kun je stellen dat dit het geval is, aan de andere kant is het ook mogelijk dat de industrie afhankelijker is geworden van de groeiende dienstensector. Kijkend naar de totale export valt te zien dat het aandeel van de industrie afneemt.
Aangezien het volume van de productie gelijk is gebleven stelt het ministerie van Economische zaken dat de afname van het aandeel in de export gerelateerd is aan de grote winsten op het gebied van productiviteit en de daarmee dalende prijzen.
Lees het gehele artikel op FD.nl >

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten