De 7 vaardigheden die geen leider kan ontberen

Nieuws

Op elk punt van de carrière, en op elk niveau, blijken (min of meer) dezelfde 7 vaardigheden cruciaal voor een manager.

Dat blijkt uit onderzoek van Jack Zenger en Joseph Folkman, waarover Harvard Business Reviewbericht. De twee hadden het onderzoek opgezet vanuit de veronderstelling dat op verschillende momenten in de carrière verschillende vaardigheden nodig zijn: bijvoorbeeld dat in het begin van de loopbaan resultaatgerichtheid belangrijk is, en later bijvoorbeeld meer strategisch perspectief.

Om die veronderstelling te toetsen, legden ze 16 verschillende vaardigheden voor aan maar liefst 332.860 mensen: leidinggevenden, hun collega’s en hun medewerkers. De vraag erbij was of ze 4 competenties konden benoemen welke volgens hen het meest belangrijk was voor het succes van een leidinggevende. De resultaten die daaruit kwamen werden vervolgens vergeleken voor managers op verschillende niveaus.

Opvallend genoeg was er een grote consistentie in de antwoorden, aldus Zenger en Folkman, over alle niveaus heen. Voor supervisors, middenmanagers, senior managers kwamen dezelfde zeven competenties bovendrijven, voor de topmanagers golden er 6 van de 7 (bij hen was ‘een strategisch perspectief ontwikkelen’ belangrijker dan bij de anderen). Opvallend genoeg: technische of professionele expertise zit niet bij de top-7; het merendeel gaat eerder om zogeheten ‘soft skills’.

DE TOP 7 COMPETENTIES:

  1. Anderen inspireren en motiveren (38%)
  2. Integer en eerlijk zijn (37%)
  3. Problemen analyseren en oplossen (37%)
  4. Resultaatgericht zijn (36%)
  5. Helder en krachtig communiceren (35%)
  6. Samenwerking en teamwork stimuleren (33%)
  7. Relaties opbouwen  (30%)

De andere 9 genoemde competenties in de test werden echter minder dan de helft zo vaak gekozen als de top-7. Wat de conclusie wel rechtvaardigen kan dat deze 7 de belangrijkste zijn, aldus Zenger en Folkman. Al verandert volgens hen het relatieve belang van deze 7 onderling wel, hoe hoger iemand klimt op de carrièreladder. Zo moeten middenmanagers vooral goed zijn in ‘problem solving‘, en wordt van meer senior managers verwacht dat ze krachtig kunnen communiceren. Hetgeen de onderzoekers tot de conclusie leidt dat wie hogerop wil, nu alvast kan kijken welke vaardigheden daarvoor het meest gewenst zijn. Maar dat tegelijkertijd de 7 essentiële vaardigheden in elk geval nóóit mogen ontbreken en daar vooral de focus op gericht moet zijn.
Bron: Management Team

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten