Privacy
beleid

Van de Groep & Olsthoorn verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG).

Van de Groep & Olsthoorn verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van zijn opdrachten: het vinden van kandidaten voor vacatures.

Van de Groep & Olsthoorn heeft een privacybeleid opgesteld dat, naar zijn mening, voldoet aan de door de AVG gestelde passende organisatorische en technische maatregelen

Klik voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, zoals verwijdering uit ons bestand, op onderstaande knoppen. 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Deze wet zal aankomende jaren verder verfijnd gaan worden. Op dit moment zijn er nog geen geaccrediteerde organisaties, noch een vaste norm op basis waarvan een AVG-certificering kan worden uitgevoerd.

Check-Privacy helpt bedrijven op praktische wijze aan de eisen van de AVG/GDPR te voldoen. Zij doet dat door het leveren van kennis, advies en support. Het feitelijke voldoen aan de de AVG is aan bedrijven zelf.

Check-Privacy verklaart dat, met toepassing van het beleid, de genomen maatregelen en documentatie, Van de Groep & Olsthoorn voldoen aan de AVG naar de huidige stand van zaken en de interpretatie daarop.