jtp-koninklijke-smals (1)

Senior Manager Operations Dredging

Koninklijke Smals N.V.

Europa - techniek - projectbeheersing - resultaatgericht - duurzaamheid

Locatie: Cuijk

Onze opdrachtgever, Koninklijke Smals N.V. (75 medewerkers) werkt al meer dan 135 jaar aan een toekomstbestendige herinrichting van onze leefomgeving. Dat doet Smals vanuit 2 hoofdactiviteiten: baggeren van binnenwateren en gebiedsontwikkeling door middel van bouwgrondstoffenwinning.

Tijdens het baggeren worden grondstoffen (zoals zand, grind en klei) gewonnen of verplaatst, vindt verbetering van waterwegen plaats, worden waterrisico’s teruggedrongen, wordt vervuiling gesaneerd en natuur hersteld. Dit vorm het hart van Smals. Duurzaamheid, milieubewustheid en milieuvriendelijkheid wegen hierbij erg zwaar. Net als kwaliteitsbewaking en vernieuwingsdrift.

Met een unieke vloot van diverse zuigers, die bestaat uit ongeveer 20 schepen werkt Smals voor zowel publieke als private opdrachtgevers in Nederland en 5 andere landen in West-Europa (Engeland, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk). Smals is gespecialiseerd in middelgrote en kleinschaliger baggerprojecten, zoals havens, rivieren en binnenwateren. Met het flexibele en demontabele materieel (zuigers) weet Smals alle plekken in Europa te bereiken en de klanten te ontzorgen.

Onderscheidende elementen van Koninklijke Smals in deze markt zijn het brede scala aan materieel, de wijze van baggeren (bodem loswoelen en het bodemmateriaal opzuigen) en de logistieke mogelijkheden (mobilisatie) waarover wordt beschikt om op vrijwel iedere locatie te kunnen werken. Smals heeft een rijke historie in deze markt, een sterke reputatie en vooruitstrevende ambities. Smals biedt, naast het reguliere hydraulische baggerwerk, specifieke oplossingen voor slibontwatering en de duurzame verwerking hiervan. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in hydraulisch grondtransport in middel- en grootschalige zand- en grindwinning-projecten.

Met het oog op verdere groei en professionalisering van de organisatie is Smals op zoek naar een Senior Manager Operations Dredging.

Senior Manager Operations Dredging

Als Senior Manager Operations Dredging stuur je de calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering van alle dredging-waterbouwprojecten in Europa aan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en de verduurzaming van het materieel. Hiermee ben je de regisseur in de breedste zin van het woord van de Smals waterbouwprojecten in Europa en het bijbehorend materieel.

Als verantwoordelijke voor en leidinggevende van de afdeling Operations Dredging (staf 9 fte en uitvoering 20 fte) heb je een duidelijke toekomstvisie op het uitvoeren van baggerprojecten (in de breedste zin van het woord) en het vernieuwen en verduurzamen van het baggermaterieel. Je zoekt en implementeert continu aanpassingen in proces en materieel, die resulteren in een verbetering van de kwaliteit en/of effectiviteit van het baggerproces. Je volgt de implementatie nauw op, waardoor afspraken helder zijn en worden nagekomen, zowel in- als extern.

Jij zorgt er samen met je team voor dat de voorbereiding en planning van waterbouwprojecten (calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering en techniek) optimaal zijn. Dit resulteert in een efficiënte uitvoering, vanuit samenwerking, heldere afspraken en vastgestelde procedures. Hierdoor worden de (geplande) werkzaamheden tijdig, binnen budget en conform afspraken uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het werk blijf je in contact met de klant, om aan de kwaliteits- en kwantiteitsnormen en milieu- en veiligheidsvoorschriften te voldoen.

Je zorgt ervoor dat innovatie en duurzaamheid belangrijke speerpunten zijn bij de uitvoering van de projecten. Je zoekt de technische grenzen op, denkt creatief en weet bestaande en nieuwe technieken optimaal in te zetten.

Je werkt nauw samen met de Senior Manager Commercie Dredging, zodat commerciële mogelijkheden en kansen tijdig worden gesignaleerd en jij jouw technische expertise inzet om kansen te verzilveren.

Het materieel wordt onderhouden in de eigen werkplaats (ca. 10 fte) in Cuijk, die onder jouw aansturing valt. Hier vindt onderhoud en reparaties plaats aan al het waterbouwkundig werkmaterieel (onder meer schepen, bakken, zuigers en persleidingen) die Smals extern verhuurt.

Tevens valt de afdeling Smals Verhuur onder jouw supervisie. Je bent verantwoordelijk voor en geeft leiding aan de technische dienst (staf 2 FTE en uitvoering 8 FTE). Vanuit daar zorg je voor een optimale technische staat van het materieel van Smals Verhuur.

Je zorgt voor een deugdelijk toekomstgericht plan voor reparatie, onderhoud en modificatie/nieuwbouw van het materieel. Je sluit aan bij externe technische ontwikkelingen en kansen, en weet deze binnen Smals een plek te geven. Inzicht in (structurele) knel- en verbeterpunten, in- en externe ontwikkelingen op het gebied van veranderende en duurzame technieken werk je uit tot concrete voorstellen voor de vernieuwing van bestaand of aanschaf van nieuw materieel.

Je bent in staat je team optimaal te positioneren, lijnen uit te zetten en vast te houden, snel te schakelen en knopen door te hakken. Je zorgt dat je op de hoogte bent van wat er speelt binnen jouw team, toont hierin leiderschap door het nemen van beslissingen en het informeren van betrokkenen. Op die manier lever je een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de organisatie, de groei, ontwikkeling en opleiding van jouw team.

Je houdt intern korte lijnen, informeert betrokkenen tijdig en zorgvuldig. Je zorgt voor een goede, op actuele informatie gebaseerde, interactie tussen commercie en techniek. Je rapporteert aan de Directievoorzitter.

Wie zoeken we?

Je hebt een afgeronde relevante technische HBO- of WO-opleiding (Civiele techniek, Werktuigbouwkunde, Watermanagement, of een andere technische richting die aansluit, bij voorkeur aangevuld met certificaten baggeren). Verder tenminste 10 jaar relevante werkervaring in een technische en/of operationele leidinggevende functie in de waterbouw.

Je hebt een stevige technische basis en visie en hebt ervaring met de uitvoering en aansturing van (internationale) baggerwerkzaamheden. Hierdoor heb je een breed netwerk in de waterbouw of baggersector. Je bent op de hoogte van de technische ontwikkelingen en weet deze met enthousiasme binnen Smals vorm te geven.

Je bent een technische leider en een enthousiaste teamplayer. Een sterke leidinggevende met de skills om snel te schakelen en op basis van informatie het overzicht te behouden, voortgang te bewaken, beslissingen te nemen en problemen op te lossen. Iemand die kritisch en doelgericht te werk gaat. Je hebt kennis van de Duitse en Engelse taal en weet je hierin zowel mondeling als schriftelijk gemakkelijk en goed uit te drukken.

Onze opdrachtgever biedt

  • een fijne werkplek op het kantoor in Cuijk in een ambitieus, hecht, veelzijdig team binnen een familiebedrijf bestaande uit 75 collega’s;
  • een rol binnen Smals waarbij je veel vrijheid hebt om vanuit jouw technische ambities, eigenaarschap en ondernemerschap Smals Dredging verder vorm te geven;
  • een informele werksfeer en korte communicatielijnen binnen alle geledingen;
  • een goed en marktconform maandsalaris;
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder 8% vakantietoeslag, 3,5% eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling);
  • gedeeltelijk vanuit huis werken is een optie;
  • voldoende groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Deze positie delen in uw netwerk:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email