logo pwn

Sectordirecteur Productie

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

vitale dienstverlening - assetmanagement - verandermanagement - verbindend

Locatie: Velserbroek

Onze opdrachtgever, PWN, produceert en levert drinkwater aan ca. 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. PWN zuivert oppervlaktewater tot drinkwater, in o.a. Andijk, Heemskerk en in het duingebied. ​De Noord-Hollandse duinen zijn onmisbaar in de drinkwatervoorziening. PWN zorgt er als duinbeheerder voor dat de duinen gezond en aantrekkelijk blijven, 45% van al het water van PWN wordt gezuiverd in de Noord-Hollandse duinen. Bovendien dienen de duinen als reserve.

Drinkwater geldt als een vitale nutsvoorziening. Kwaliteit en continuïteit van levering hebben de hoogste prioriteit. In een veranderende wereld stelt dit hoge eisen aan de flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers. De toekomstbestendigheid vraagt veel aandacht, waarbij voortdurend moet worden bewaakt of ontwikkelingen op het gebied van leveringszekerheid, duurzaamheid, techniek en maatschappij een bijstelling van de plannen vereisen.

PWN kent een éénhoofdige statutaire directie die verantwoording aflegt aan de Raad van Commissarissen. Deze Algemeen Directeur (bestuurder) is voorzitter van het Directieteam (DT) en eindverantwoordelijk voor de besturing van PWN. Het DT bestaat daarnaast uit 4 Sectordirecteuren (Distributie, Productie, Natuur & Beleving en Bedrijfsvoering), de Manager Bedrijfscontrol en de Directiesecretaris. Door de splitsing van de Sector Drinkwater in twee sectoren, zijn wij voor PWN op zoek naar de Sectordirecteur Productie.

Sectordirecteur Productie

Als Sectordirecteur Productie bent u de assetmanager van de productieassets van PWN en verantwoordelijk voor 24/7 leveringszekerheid van drinkwaterproductie. Uw sector bestaat uit 151 fte onderverdeeld over de afdelingen Installatie- en leidingbeheer, Procesvoering, Projecten, Onderhoud Installaties, ”Procesautomatisering en Meet-& regeltechniek” en “Beleid, Advies en Planvorming”. U stuurt daarbij een zestal Teammanagers aan.

De organisatie heeft in de achterliggende jaren veel veranderingen doorgemaakt. Er hebben diverse wijzigingen in de organisatie plaatsgevonden en er is nieuw bloed van buitenaf aangetrokken. Van u wordt verwacht dat u een sturende en verbindende rol pakt. U weet de Teammanagers in hun kracht te zetten en helpt ze zich verder te ontwikkelen. U zorgt voor een grotere eenheid in werkprocessen binnen uw sector en meer onderlinge samenwerking. U let daarbij op een effectief en efficiënt proces alsmede op het vergroten van de inzetbaarheid van de medewerkers.

U bent verantwoordelijk voor het opstellen van meerjarenprogramma’s en plannen, waaronder het Meerjaren Asset Plan. Dit is een portfolio van alle noodzakelijke investeringen, inclusief prioritering. Dit omvat naast vervangingsinvesteringen ook uitbreiding van de productiecapaciteit in verband met de te verwachten groei van de drinkwatervraag. Een verdere professionalisering van het projectmanagement is gewenst.

Als Sectordirecteur Productie vertegenwoordigt u PWN in verschillende (inter)nationale samenwerkingsverbanden en netwerken, dit vereist een voldoende mate van affiniteit met het geschetste werkveld.

Wie zoeken we?

De ideale kandidaat beschikt over een technische achtergrond en een WO werk- en denkniveau. U dient te beschikken over kennis van en ervaring met assetmanagement in een procesmatige operationele omgeving die nauwe overeenkomsten vertoont met waterzuivering en drinkwaterproductie. Een achtergrond in deze sector is geen must, maar wel een sterke pre. Het onder alle omstandigheden kunnen leveren binnen nauwe kwaliteitsmarges is daarbij essentieel. Deze ervaring is opgedaan tijdens opleiding(en) en/of in eerdere werkomgevingen. U bent bedrijfskundig onderlegd, resultaatgericht en heeft aantoonbare ervaring in het realiseren van efficiencyverbeteringen.

De functie vraagt om een stevig en modern leiderschapsprofiel en ruime managementervaring. U bent gericht op samenwerken en een echte verbinder. U overziet het grotere geheel en u maakt het eigen belang ondergeschikt aan het gezamenlijke PWN-belang. U geeft richting aan de organisatie, ondersteunt uw mensen, spreekt ze aan waar nodig en stimuleert hen in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Maar u weet ook afstand te nemen van de dagelijkse operatie en een toekomstbestendige visie te ontwikkelen voor de organisatie en haar dienstverlening. U heeft een servicegerichte houding en verlangt die ook van uw medewerkers. U heeft oog voor mens/talent- en organisatieontwikkeling en u heeft aantoonbaar ervaring met cultuurveranderingsprocessen.

U bent sensitief, u kunt acteren op uiteenlopende niveaus binnen en buiten de eigen organisatie en u heeft het vermogen de eigen gedragsstijl, tactiek of strategie aan te passen om een gesteld doel te bereiken. Ook uw omgevingsbewustzijn draagt hieraan bij: u bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke of politieke ontwikkelingen of andere relevante omgevingsfactoren.

Onze opdrachtgever biedt

Een stevige managementpositie op directieniveau binnen een publiek/private onderneming, met ruimte voor initiatief en innovatie. Een combinatie van 24/7 productie en beheer van vitale infrastructuur enerzijds, borgen van de toekomstige behoeften anderzijds. Geboden wordt een concurrerend flexibel primair en secundair salarispakket voor een gezonde werk-privébalans.

Deze positie delen in uw netwerk:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email