AND-_-ANDRA-tech-group-logo-RGB-1-2.png

Multi-site Managing Director

Andra Tech Group

High precision verspaning - Condities scheppen voor verdere groei - 100 FTE

Locatie: Bergeijk

Onze opdrachtgever is Andra Tech Group, een groep bestaande uit een achttal bedrijven in de hoogprecisie metaalbewerking (PE-owned). De bedrijven binnen de groep bevinden zich in dezelfde niche maar zijn complementair aan elkaar. Ze onderscheiden zich op basis van complexiteit, volumes en nauwkeurigheid van de mechanica die geproduceerd wordt.

De bedrijven van Andra Tech Group worden geleid door Managing Directors (MD) die aan de groepsdirectie rapporteren. Voor een aantal bedrijven is gekozen voor een structuur waarbij de MD verantwoordelijk is voor meerdere bedrijven. Ook voor het onlangs geacquireerde Lemmens Metaalbewerking en een nog te acquireren bedrijf in Zuidoost Nederland heeft Andra Tech Group voor deze constructie gekozen. De bedrijven liggen op bereisbare afstand van elkaar en hebben een management team of bedrijfsleider voor de dagdagelijks aansturing. De bedrijven hebben weliswaar overeenkomsten, maar ook verschillen en zullen onder eigen naam/brand zelfstandig actief blijven.

Voor Andra Tech Group zijn wij op zoek naar de Multi-site Managing Director.

Multi-site Managing Director

Als Managing Director ben je volledig P&L-verantwoordelijk voor Lemmens en één van de nog te acquireren zusterbedrijven. Je zult je aandacht dus moeten verdelen over de beide bedrijven

Lemmens in Bergeijk bestaat sinds 1985 en heeft 40 medewerkers. Het bedrijf levert high precision mechanische onderdelen en samenstellingen die geheel of gedeeltelijk verspanend geproduceerd worden. De diversiteit van de producten is groot, zowel in afmeting als in producttype of bewerking. De klantenkring bestaat uit zowel OEM’s als tier-1 producenten van mechatronische modules, afkomstig uit onder andere de medische sector, halfgeleiderindustrie en machinebouw voor voedingsmiddelen. Klanten zijn gevestigd in Nederland, België en Duitsland. Het betreft vrijwel altijd langlopende samenwerkingen.

Je kunt bouwen op een gekwalificeerd en op elkaar ingespeeld team dat samen zorg draagt voor de dagelijkse operatie. Jouw toegevoegde waarde is met name bedrijfskundig van aard: het uitzetten van de grote lijnen, condities scheppen voor verdere groei in alle opzichten (o.a. energievoorziening, klimaatbeheersing, huisvesting en uitbreiding van het machinepark). Je werkt aan en met jaarplannen, budgetten, investeringsvoorstellen en KPI-dashboards.

Voor het vaststellen en realiseren van een (groei)strategie is jouw sturing c.q. leiderschap nodig, in afstemming met de groepsdirectie. In commerciële zin zal je je richten op relatiemanagement, ontwikkelen van klanten, bewerken van de Duitse markt en balanceren van de klantmix in relatie tot de doelstellingen van het bedrijf. Daarnaast leid je in operationele zin het optimaliseren van processen (zorgen voor een stabiel en reproduceerbaar proces) en verbeteren van voor- en nacalculatie.

Bij de nog te acquireren andere bedrijven zullen de uitdagingen/opdrachten soortgelijk zijn maar met andere accenten. Je eerste focus zal daar vooral bedrijfskundig en operationeel zijn, altijd in samenspraak en afstemming met het aanwezige management.

Wie zoeken we?

De basis om deze positie succesvol te kunnen vervullen is een technische achtergrond en affiniteit. Ervaring binnen de verspaning is niet noodzakelijk. Wel weet je wat de essentie is van de maakindustrie, waar je je als contract manufacturer mee onderscheidt, hoe je de organisatie naar het volgende niveau brengt en hoe je marge kunt verbeteren. Je komt bij voorkeur uit een high mix-low volume organisatie. Je hebt een afgeronde technische opleiding op tenminste hbo-niveau en je bent bedrijfskundig goed ontwikkeld.

Je bent een ervaren Manager binnen een technische maakomgeving met een eigen P&L- verantwoordelijkheid. Je toont leiderschap en ownership, geeft sturing en durft keuzes te maken. Je brengt ervaring mee in het structureren en continue verbeteren van processen en organisaties.Je hebt ervaring met het bouwen en onderhouden van klantrelaties en afsluiten van commerciële contracten en je bent het gezicht naar potentiële nieuwe klanten. Kennis van de Duitse taal is daarbij een belangrijke pre.

Verder is het belangrijk dat je in staat bent om de aandacht te verdelen over meerdere, geografisch verspreide, bedrijven (in Brabant en/of Limburg). Dat impliceert goed communiceren, snel kunnen schakelen, sturen op hoofdlijnen en durven delegeren. Flexibel, informeel en met humor. Je stelt je faciliterend op naar de bedrijven, je bent benaderbaar voor je mensen en respectvol naar werkwijze en cultuur van de afzonderlijke (Zuid-Nederlandse) bedrijven. Je werkt constructief en transparant samen met de groepsdirectie.

Onze opdrachtgever biedt

Een veelzijdige en uitdagende functie binnen een ambitieuze en financieel gezonde groep bedrijven in een hoogwaardig marktsegment. De bedrijven hebben hun eigen identiteit, maar onderlinge samenwerking wordt nadrukkelijk gestimuleerd.

Deze positie delen in uw netwerk:

Het proces

Formulier invullen door middel van cv
Klik op de knop “Reageer op deze positie” om naar het sollicitatieformulier te gaan. Upload uw cv en het systeem vult de herkende gegevens automatisch in, controleer deze goed. Vul eventuele ontbrekende gegevens aan, voeg uw motivatie toe en stuur het formulier in. U ontvangt van ons altijd een ontvangstbevestiging.
Persoonlijke beoordeling door Consultant
Uw sollicitatie wordt door de behandelend Consultant persoonlijk bekeken en beoordeeld op geschiktheid met betrekking tot de positie.
Terugkoppeling
U krijgt altijd een terugkoppeling van ons op uw sollicitatie. Dit kan een uitnodiging zijn voor een kennismaking, dan wel bericht dat wij op dit moment onvoldoende match zien tussen uw profiel en de functie in kwestie. Uiteraard lichten we deze keuze toe.
Kennismakingsgesprek
Wanneer u meegenomen wordt in de procedure wordt u gebeld door ons secretariaat voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek, digitaal of bij ons op kantoor.
Introductie bij de opdrachtgever
Wanneer uit het kennismakingsgesprek blijkt dat er een goede match is voor de vacature, dan zult u door de consultant worden geïntroduceerd bij de opdrachtgever.
Gesprekken met de opdrachtgever
Wanneer ook de opdrachtgever een match ziet zult u worden uitgenodigd voor een kennismaking met de opdrachtgever. De rest van de procedure verschilt per vacature, hierover krijgt u gedurende het proces meer informatie.
1
2
3
4
5
6