AVR-logo-1.png

Manager SHEQ

AVR

BRZO – Duurzaamheid – High impact

Locatie: Rozenburg

Onze opdrachtgever AVR, met afval- en energiecentrales in Rozenburg en Duiven en overslagstations in Rotterdam, Den Haag en Utrecht, is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten (rest-) afval. Het bedrijf zet dit afval om in energie en grondstoffen voor huishoudens en bedrijven. AVR maakt wat waardeloos is weer waardevol. De missie: een schone wereld creëren waarin niets onbenut blijft. Naast het opwekken van elektriciteit met het verbranden van afval, zijn vandaag de dag vooral stoom en warmte waardevolle producten van het verbrandingsproces. De organisatie levert duurzame energie aan de industrie en duizenden huishoudens en streeft naar een duurzaam ‘zero-waste’-proces door ook de restproducten van het verwerkingsproces volop te benutten (zoals grondstoffen voor wegenbouw en staalindustrie).

AVR kent zijn oorsprong in Afvalverwerking Rijnmond, in 1973 opgericht door 23 Rijnmond-gemeenten voor de verwerking van huishoudelijk afval en later ook bedrijfsafval. AVR groeide uit tot Nederlands grootste afvalverwerker. Bij AVR werken ongeveer 470 medewerkers, die samen zorgen voor een omzet van 350 M€ en voldoende energie leveren voor 158.000 huishoudens.

Wij zoeken voor AVR een Manager SHEQ.

Manager SHEQ

AVR heeft een belangrijke rol in onze maatschappij, maar het proces is niet zonder risico’s. Diverse locaties vallen onder het BRZO, en het SHEQ-beleid en uitvoering daarvan is voor AVR cruciaal. Bij overtredingen van voorschriften kan AVR beboet worden, of geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd. De impact van de Manager SHEQ & Laboratorium bij AVR is daarmee hoog.

Als Manager Safety, Health, Environment & Quality formuleert en ontwikkelt u het SHEQ-beleid voor alle locaties van AVR, en, misschien nog wel belangrijker, controleert de toepassing hiervan. U adviseert (soms dwingend) intern over wet- en regelgeving. U geeft direct leiding aan de afdeling SHEQ (9 fte), de receptie in Rozenburg (1 fte), de beveiligingscontractant en indirect via het Hoofd Laboratorium aan de afdeling laboratorium (7 fte) . U bent ook het hoofd van de BHV-organisatie in Rozenburg. U bent verantwoordelijk voor alle SHEQ-componenten bij nieuwe investeringsprojecten.

U rapporteert op het gebied van SHEQ, naar aanleiding van onderzoek, inspecties, meldingen, klachten, audits en analyse. Doel is uiteraard het hebben van nul ongevallen, bijna-ongevallen en meldingen.

U onderhoudt externe relaties met de aandeelhouder, vergunningverlenende en handhavende overheden, ministeries, certificerende instanties, klanten, verzekeraars, kennisinstituten, externe adviseurs en brancheorganisaties. U volgt en beïnvloedt nieuwe SHEQ wet- en regelgeving, vraagt vergunningen aan en onderhandelt met het bevoegd gezag.

De Manager SHEQ & Laboratorium is lid van het Operationele Managementteam (OMT), en rapporteert aan de COO en een dotted line naar de CEO.

Wie zoeken we?

U heeft een relevante opleiding op academisch niveau, zoals Chemische Technologie, Milieukunde, Milieurecht of Natuurwetenschappen. U heeft minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie, in de procesindustrie met BRZO. U heeft ervaring met het opzetten en beheer van SHEQ-systemen, vergunningen, ISO-certificaten inclusief audits. U heeft gedegen kennis van relevante wet- en regelgeving.

U communiceert uitstekend op alle niveaus, intern en extern, mondeling en schriftelijk, Nederlands en Engels. U bent vooral heel goed in het motiveren van management en werknemers van het belang van veilig werken, voor hunzelf en de maatschappij. In uw contact met mensen heeft u een mooie balans tussen macht en gezag. U bent hands-on, overtuigend, open, integer en transparant.

Onze opdrachtgever biedt

Een uitdagende baan in een complexe omgeving, maatschappelijk belangrijk en duurzaam. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn prima.

Deze positie delen in uw netwerk: