chaincraft-logo

CEO

ChainCraft

Ambitie realiseren - Verduurzaming - Biochemie

Locatie: Amsterdam

Onze opdrachtgever is ChainCraft, gevestigd in Amsterdam. ChainCraft heeft een revolutionaire technologie ontwikkeld en maakt chemie circulair. Dit doen ze door het produceren van bio-based chemicaliën (vetzuren) gemaakt van voedselafval in plaats van fossiele olie en palmoliën. Sinds 2010 heeft ChainCraft zijn technologisch concept opgeschaald van laboratoriumfase, naar testfase, via een pilot naar een semi-commerciële demonstratiefabriek in Amsterdam. Vanuit organisatorisch oogpunt is ChainCraft geëvolueerd van een start-up naar een ondernemende en technologie-gedreven scale-up. De ambitie voor de komende 5 jaar is nog vele malen groter.

ChainCraft staat op een zeer belangrijk punt om verder op te schalen naar een grootschalige commerciële fabriek in het noorden van het land met een output van ongeveer 20.000 ton per jaar (hiermee is een investering gemoeid van meer dan 75 miljoen euro). Naast deze grote stap, liggen er plannen om na fabriek 1 ook een tweede en derde fabriek te realiseren in de komende 5 jaar.

Om deze ambitieuze plannen de komende jaren te realiseren, zijn wij voor ChainCraft op zoek naar een CEO.

CEO

De omvang van ChainCraft nu vereist dat de CEO ‘hands on’ in en aan het bedrijf werkt en het verder ontwikkelt tot een meer volwassen organisatie, met nog meer nadruk op commercialisering, organisatie en prestatiebeheer. Daarnaast leid je het bedrijf naar het uiteindelijke investeringsbesluit van de eerste grootschalige fabriek, wat betekent dat je je snel goed verdiept in de business en de organisatie. Voor de partijen die zorgen voor de funding ben je een sterke en overtuigende gespreks- en onderhandelingspartner.

Uiteraard wil je ook echt begrijpen hoe het proces werkt, inclusief inzicht in de grondstoffen en de daarmee gemoeide samenwerking met leveranciers. Dit moet je in staat stellen om overeenstemming met klanten of leveranciers te bereiken en daarnaast geeft het je input voor de commerciële strategie. Je definieert en verfijnt binnen afzienbare tijd de algehele strategische richting en langetermijndoelen van het bedrijf in samenwerking met je mede directieleden en aandeelhouders. Je brengt hierover verslag uit aan de stakeholders van het bedrijf, naast de strategische update, financiële structuur en kapitaalstrategie. Je ziet de kansen en bedreigingen in de markt die mogelijk je keuzes kunnen beïnvloeden en anticipeert hierop. De CEO waakt over de governance en zorgt dat hieruit voortvloeiende besluitvorming en beheersing van risico’s ingebed worden in de operationele bedrijfsvoering.

Je leidt ChainCraft’s toekomstige groei op basis van het ambitieuze 5-jarenplan dat je in het eerste jaar opstelt. Daarnaast houd je als CEO toezicht op, en geef je sturing aan de realisatie van de eerste grootschalige commerciële fabriek, binnen het hiervoor gestelde tijdspad, kwaliteitsnormen en budget.

In je externe rol ben je het boegbeeld en bouw je ook relaties en partnerschappen op (met klanten en leveranciers), in nauwe samenwerking met leden van het DT en founder. Ook hier is je kennis van de markten en industrie van groot belang. Je hebt een zeer volwassen team en er is veel kennis en expertise om de uitvoering van de expansie te realiseren, maar je houdt zelf de vinger aan de pols. Dit is ook van belang om de strategische partnerschappen te kunnen informeren en investeerders aan je te binden. Kortom; je staat continu in contact met de key stakeholders en ben je pro-actief risico’s aan het managen (financieel, juridisch) en ziet mogelijkheden voor verdere groei.

Intern zorg je voor afstemming van de operationele activiteiten die zijn afgeleid van de strategische doelstellingen, inclusief jaarlijkse budgetten en investeringen en KPI’s. Je geeft leiding aan een gemotiveerd team, zet iedereen in zijn of haar kracht, bent verantwoordelijk voor het stellen van bedrijfsdoelen en faciliteert, leidt en bewaakt het teamproces zodat deze doelen gerealiseerd worden. Je volgt nauwlettend de performance en stuurt op de milestones binnen het overeengekomen strategisch plan.

Je zorgt voor een ondernemende cultuur, maar brengt wel focus aan op prestatie en realisatie. Hierbij hoort ook het aantrekken, behouden en ontwikkelen van bovengemiddeld talent dat past bij het team en hieraan complementair is. Je bent nauw betrokken bij de selectie van personeel en draagt in belangrijke mate bij aan de teambuilding. Als CEO neem je het voortouw en geef je het goede voorbeeld in een bedrijf dat groeit. Jij bent de initiatiefnemer in de verdere professionalisering van de volledige ChainCraft-organisatie, inclusief de fabriek in Amsterdam, het hoofdkantoor en de toekomstige activiteiten. Duidelijke communicatie is van belang bij de opschaling van ca. 30 FTE naar >70 FTE in de komende 3 jaar.

Wie zoeken we?

Je hebt een afgeronde opleiding op academisch niveau in een relevante technische richting (bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde, Chemische Technologie, of equivalent). Tenminste 5 jaar ervaring in een MD/CEO-functie of bewijs van buitengewone leiderschapsvaardigheden in een complexe multi-stakeholder omgeving. Je moet interesse hebben in ChainCrafts markt, technologie en toepassingen en meer dan gemiddelde affiniteit met en ervaring in productieomgevingen, bij voorkeur in de chemische of procestechnologische sector, is cruciaal. Je hebt veel ervaring aan de commerciële kant, bij voorkeur opgedaan binnen of met multinationals/corporate bedrijven. Maar je hebt wel die ondernemende signatuur die hoort bij de grootte van ChainCraft, met een bijbehorende “role up your sleeves” -mentaliteit. In de fase waar ChainCraft zich nu bevindt, is ervaring met fundraising een sterke pre. Het kunnen overtuigen en aan boord houden van partijen die willen investeren in deze unieke technologie is een belangrijke taak.

Daarnaast zijn zaken als strategisch inzicht, financieel inzicht, projectmanagement, people management vanzelfsprekend. Je bent charismatisch, ondernemend, authentiek, besluitvaardig en resultaatgericht en vormt met deze kwaliteiten het inspirerend boegbeeld van ChainCraft.

Je beschikt over aantoonbare ervaring in het opbouwen en onderhouden van relaties en bent in staat de vertaling vanuit een helicopterview naar operationeel handelen te maken. Je staat sterk in je schoenen, hakt knopen door, kunt technische keuzes maken en aarzelt niet om moeilijke beslissingen te nemen. Je hebt een groot doorzettingsvermogen, houdt van complexe uitdagingen en je kunt met tegenslagen omgaan. Dit omdat je ook het niet aflatende geloof hebt om van ChainCraft een succes te maken. Je hebt bewezen dat je bedreven bent in het managen van aandeelhouders en stakeholders en je kunt positief beïnvloeden op boardniveau.

Onze opdrachtgever biedt

ChainCraft biedt een fantastische kans, een journey in een brede en ondernemende eindverantwoordelijke rol. Een positie met veel exposure, waarbij je de ambitie de komende jaren gaat realiseren. Naast goede arbeidsvoorwaarden is er een sterke voorkeur voor een kandidaat die de wens heeft om te participeren.

Deze positie delen in uw netwerk:

Het proces

Formulier invullen door middel van cv
Klik op de knop “Reageer op deze positie” om naar het sollicitatieformulier te gaan. Upload uw cv en het systeem vult de herkende gegevens automatisch in, controleer deze goed. Vul eventuele ontbrekende gegevens aan, voeg uw motivatie toe en stuur het formulier in. U ontvangt van ons altijd een ontvangstbevestiging.
Persoonlijke beoordeling door Consultant
Uw sollicitatie wordt door de behandelend Consultant persoonlijk bekeken en beoordeeld op geschiktheid met betrekking tot de positie.
Terugkoppeling
U krijgt altijd een terugkoppeling van ons op uw sollicitatie. Dit kan een uitnodiging zijn voor een kennismaking, dan wel bericht dat wij op dit moment onvoldoende match zien tussen uw profiel en de functie in kwestie. Uiteraard lichten we deze keuze toe.
Kennismakingsgesprek
Wanneer u meegenomen wordt in de procedure wordt u gebeld door ons secretariaat voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek, digitaal of bij ons op kantoor.
Introductie bij de opdrachtgever
Wanneer uit het kennismakingsgesprek blijkt dat er een goede match is voor de vacature, dan zult u door de consultant worden geïntroduceerd bij de opdrachtgever.
Gesprekken met de opdrachtgever
Wanneer ook de opdrachtgever een match ziet zult u worden uitgenodigd voor een kennismaking met de opdrachtgever. De rest van de procedure verschilt per vacature, hierover krijgt u gedurende het proces meer informatie.
1
2
3
4
5
6