Leidinggeven aan een consultancyorganisatie of ingenieursbureau: meer overeenkomsten dan verschillen

Interview met Klaasjan Doeswijk, Directeur bij Cauberg Huygen

Na jaren leidinggeven bij de internationale consultancytak van Monitor Deloitte was Klaasjan Doeswijk toe aan een nieuwe fase in zijn loopbaan. Aanvankelijk lag de vacature voor Directeur bij Cauberg Huygen, een adviesbureau voor bouwfysica en milieuconsultancy, niet voor de hand. Toch zag hij kansen. Zij zochten namelijk geen techneut, maar juist iemand met een bedrijfskundige achtergrond die teams kan verbinden en de organisatie verder kan professionaliseren. Voldoende aanknopingspunten dus. Inmiddels is Klaasjan Doeswijk ruim een half jaar aan de slag in zijn nieuwe rol.

“Zij zochten namelijk geen techneut, maar juist iemand met een bedrijfskundige achtergrond die teams kan verbinden en de organisatie verder kan professionaliseren.”

“Ik heb ruim 20 jaar ervaring in internationale managementconsultancy. Eerst bij Capgemini Consulting (tegenwoordig Capgemini Invent) en BearingPoint, en later bij Monitor Deloitte de strategiepraktijk van Deloitte. Het boeiende aan consultancy is dat ik werkte op het snijvlak van strategie, finance en M&A en jarenlang verschillende klanten heb kunnen helpen bij belangrijke vraagstukken”, vertelt Klaasjan Doeswijk. “De laatste jaren was ik teamleider van het strategieteam, waarbij ik operationeel verantwoordelijk was voor zo’n 140 Strategieconsultants. Dit was een roulerende rol binnen de organisatie, die je in principe drie jaar vervult. Ik heb dit uiteindelijk meerdere jaren gedaan.”

Teams bouwen

Na jaren in het consultancyvak merkte ik dat het bouwen en begeleiden van teams me heel goed ligt. “Ik bouw graag aan teams en business met enthousiaste professionals. Dat betekent aan de ene kant mensen en teams coachen en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Aan de andere kant moet je wel steeds de match met de klantbehoeften maken. Deze aanpak werkte goed. De internationale consultancy-teams groeiden zo hard, dat ze later weer gesplitst zijn om ook deze nieuwe teams weer verder te kunnen ontwikkelen.” “Na twee periodes van drie jaar en het succesvol overdragen aan een opvolger, duurde het even voor ik door had hoezeer ik de ‘teamleidende rol’ en bijkomende verantwoordelijkheid miste.” Toen een nieuwe soortgelijke rol niet beschikbaar bleek binnen Deloitte ging Doeswijk verder kijken, ook buiten de organisatie.

“In de nieuwsbrief zag Doeswijk op een bepaald moment de vacature voor de nieuwe Directeur bij Cauberg Huygen. Het viel hem op dat het zwaartepunt van het profiel niet bij de techniek lag.”

Verbinden en stimuleren

Toeval of niet, in die periode reed hij langs het kantoor van Van de Groep & Olsthoorn in Soesterberg. In de nieuwsbrief zag Doeswijk op een bepaald moment de vacature voor de nieuwe Directeur bij Cauberg Huygen. Het viel hem op dat het zwaartepunt van het profiel niet bij de techniek lag. Ze zochten iemand met consulting- en leidinggevende ervaring, die teams kan verbinden en stimuleren. “Op het eerste oog lijken Cauberg Huygen en Deloitte totaal verschillende organisaties. Ik zag echter vooral de gelijkenissen. Het klopt dat het werkveld anders is, tegelijkertijd draait het in beide organisatie om hoogopgeleide professionals, met passie voor hun vakgebied, die adviseren of gedetacheerd worden. Bovendien bieden ze allemaal hoge kwaliteit en service.”

Een stevig fundament

Cauberg Huygen is een ingenieursbureau dat onafhankelijk advies op maat geeft voor de gebouwde omgeving, de industrie en overheden. De ingenieurs zijn gespecialiseerd in bouwfysica, akoestiek, veiligheid en milieuconsultancy. Daarnaast heeft het bedrijf een detacheringstak die gemeenten en omgevingsdiensten helpt bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In totaal werken er circa 150 mensen met verschillende expertises samen in Maastricht, Rotterdam, Best, Zwolle en Amsterdam. Het aanstaande pensioen van de Directeur was de reden om vooruit te kijken. Ze zochten een Directeur die de bestaande organisatie verder kan helpen professionaliseren. Er ligt een stevig fundament voor verdere groei. Een nieuwe Directeur moest het bedrijf naar de volgende groeifase loodsen en deze bestendigen.

“Het viel me op dat er goed naar me geluisterd werd, er oprechte interesse werd getoond en de juiste vragen werden gesteld.”

Aansprekende projecten

“Toen ik mijn interesse in de functie kenbaar maakte, ben ik uitgenodigd op het kantoor van Van de Groep & Olsthoorn. Het viel me op dat er goed naar me geluisterd werd, er oprechte interesse werd getoond en de juiste vragen werden gesteld. Bovendien werd er een helder beeld geschetst van de organisatie en ambities. Op dat moment kende ik de ingenieurswereld alleen als relatieve buitenstaander. Na het gesprek heb ik mij verder verdiept in Cauberg Huygen en ontdekte dat zij betrokken zijn bij zeer aansprekende projecten, zoals de ss Rotterdam, ESA IMF en de A’DAM Toren. Dat versterkte mijn nieuwsgierigheid.”

Passie en warmte

De kennismaking die volgde met eigenaar Berthil Dolmans en vertrekkend Directeur Louis van Brakel was zeer positief. “Zij hadden alle vertrouwen in de inhoudelijke kennis van de teams. Daarom zochten ze vooral een verbinder die de teams dichter bij elkaar brengt. Door kennis en expertise te delen en te versterken is het mogelijk om klanten nog beter te helpen. Juist dat element past perfect bij mijn eigen ambitie. In de verschillende gesprekken met teamleden van Cauberg Huygen die daarop volgden, merkte ik hoeveel passie en warmte zij voor hun vak en de organisatie hebben. Ik voelde vrijwel meteen een klik.”

Deze klik was wederzijds, waarna Doeswijk bij Cauberg Huygen in januari 2024 aan de slag ging. “Omdat de vertrekkende Directeur een paar maanden voor zijn pensioen zat, hebben we duidelijke afspraken voor de opvolging gemaakt. Hierbij richtte hij zich op de lopende zaken en kon ik alvast vooruit kijken. Tegelijkertijd kon ik in deze overgangsperiode met hem meelopen om zowel de organisatie als de klanten beter te leren kennen.”

“Zeker met grotere thema’s zoals verduurzaming en circulariteit vragen klanten ons soms buiten de bekende paden te denken. Door uit te zoomen en kennis en expertise te bundelen, kunnen we klanten nóg beter helpen.”

Focus op inhoud

Het viel hem meteen op dat de teams passie voor hun vak hebben en technisch georiënteerd zijn. “Ze gaan ervoor om complexe vraagstukken tot de bodem uit te zoeken. Iedereen kan heel goed rekenen en adviezen baseren op concrete cijfers. Daarin schuilt soms ook het risico dat de focus teveel op de inhoud ligt. Zeker met grotere thema’s zoals verduurzaming en circulariteit vragen klanten ons soms buiten de bekende paden te denken. Door uit te zoomen en kennis en expertise te bundelen, kunnen we klanten nóg beter helpen.”

Mensen blijven coachen

Doeswijk vindt het een mooie uitdaging om de organisatie de komende jaren samen vorm te geven. “Dat vraagt tijd en draagvlak. Daarom wil ik niet overhaast handelen en juist samen de richting bepalen. De passie en het enthousiasme zijn zeker aanwezig. Het is nu vooral zaak om dat te combineren met verdere groei in professionaliteit en organisatie. Dat is volgens mij het vertrekpunt om samen de cultuur te veranderen. Het is mijn persoonlijke ambitie om in het tweede deel van mijn werkzame leven mijn kennis en ervaring te delen en door te geven. Ik wil mensen binnen de organisatie blijven stimuleren en coachen om zichzelf te blijven ontwikkelen.”

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten