De Interim Manager anno 2017 – Wereldwijd onderzoek SMW

Nieuws
  • Onderzoek Senior Management Worldwide

We hebben de carrières van managers door de jaren heen meermaals van vorm zien veranderen. Ervaren managers en directeuren hebben veel opties: een vast dienstverband, stoppen met werken, een toezichthoudende rol of een tijdelijke rol als interim manager, consultant of coach. Soms ontstonden veranderingen door het economische klimaat terwijl het in andere gevallen kwam door persoonlijke voorkeuren.
Hoewel deze betrekkingen verschillend van aard lijken, zien we dat de carrières van steeds meer managers alle verschillende vormen aannemen. In veel gevallen ook parallel aan elkaar. Het internationale netwerk van interim management-bureaus Senior Management Worldwide (SMW) werkt voornamelijk met managers die gespecialiseerd zijn in tijdelijke opdrachten. Vaak krijgen wij als netwerk van interim managementbureaus de vraag waarom managers kiezen voor interim-posities. Ook vraagt men zich vaak af welke uitdagingen er zijn voor interim managers. De beste manier om meer inzicht te krijgen in interim management is door een grote groep ervaren interim managers te vragen om mee te doen aan een enquête. Dankzij het grote netwerk van de SMW-bureaus wereldwijd deden er meer dan 13.000 interim managers uit 27 landen mee aan dit onderzoek. Als nieuw lid van SMW is Nederland nog niet vertegenwoordigd in dit onderzoek, maar eerdere studies vertonen overeenkomstige resultaten. De voornaamste doelen van het onderzoek waren het achterhalen wie deze interim managers zijn en wat ze precies doen.

Wie zijn de interim managers?

Met meer dan 54% van de respondenten uit de babyboomgeneratie (51 tot 61 jaar) wordt het duidelijk dat interim werkzaamheden niet meer iets is voor gepensioneerde directeuren die er nog niet klaar voor zijn hele dagen op de golfbaan door te brengen. Steeds meer managers en directeuren zien voordelen in het werken als interim manager en tijdelijk management wordt een steeds belangrijker onderdeel van (de weg naar) excellent leiderschap in organisaties. We zien ook een groeiend aandeel vrouwelijke interim managers wereldwijd. In Zweden is 25% van de interim managers vrouw en in het Verenigd Koninkrijk is dat 30%. In de rest van Europa is 20% van de respondenten vrouw en in Azië en Australië 35%. Andere kerncijfers over de interim managers zijn:

  • Gemiddelde leeftijd is 53 jaar
  • Gemiddeld aantal werkdagen is minder dan 200 per jaar
  • 66% van de respondenten werkt op dit moment aan een opdracht
  • 53% van de respondenten is actief op C-level

Wat voor type opdrachten nemen de interim managers aan

We zien als bureaus een groeiend aantal interim-aanvragen voor zware directieposities. Deze vragen komen voort vanuit verschillende oorzaken zoals opvolgingsproblematiek na pensioen of ontslag. De groeiende vraag naar invulling van tijdelijke directieposities is ook te zien in het onderzoek. 53% van de interim managers die bezig is met een opdracht is actief als CEO, President, CFO, General Manager of VP. Hierna volgen de lijnmanagers (24%) en de Non-Executive Directors (24%).
Kijkend naar het type functie zien we dat de meeste interim opdrachten worden uitgevoerd op het gebied van Marketing & Sales (31%). In 22% van de gevallen gaat het om een positie als CFO. In het onderzoek zijn alle branches meegenomen, de meeste interim managers zijn actief in de volgende vier sectoren: productie/engineering, financiële sectoren, biotech/pharma/chemie en FMCG.

Waarom werken managers als interim manager?

Er komt duidelijk naar voren dat interim managers vooral genieten van de vrijheid die dit type rol met zich meebrengt. 57% van de respondenten geeft aan dat ze uitsluitend openstaan voor interim opdrachten omdat hen dit een betere werk-privé balans geeft dan een vaste positie en omdat ze als interim manager de vrijheid hebben om te kiezen voor de uitdaging die op dat moment het best past.
75% van de interim managers geeft aan dat ze in de afgelopen 5 jaar evenveel of zelfs meer aanvragen kregen. Het aantal aanvragen dat interimmers krijgen weerspiegelt het economische klimaat waarin over en weer meer behoefte is aan projectmatige en flexibele invulling van arbeid.

Hoe zien de werkzaamheden eruit?

De meeste interim managers werken niet fulltime om tijd over te houden voor overige (advies-/bestuurs)werkzaamheden. De parttime interim manager biedt ook uitkomst aan bedrijven die hierdoor voor redelijke tarieven een hoog aangeschreven manager of directeur kunnen binnenhalen.
De gemiddelde duur van een opdracht is een jaar; 90% van de interim managers heeft twee tot drie opdrachten afgerond in de laatste drie jaar.
De tarieven van de verschillende interim managers lopen sterk uiteen, toch vraagt 63% een dagtarief tussen de € 800,- en € 1400,-.
Het globale klimaat waarin interim managers opereren komt naar voren in het gegeven dat 67% van de respondenten aangeeft actief te zijn in een organisatie met internationale activiteiten.

Hoe vinden interim managers hun klanten?

De voornaamste bron van opdrachten voor interim managers is hun eigen netwerk of een bemiddelingsbureau. 22% van de respondenten geeft aan alle nieuwe opdrachten uit hun eigen netwerk te krijgen en 10% geeft aan uitsluitend te werken via bemiddelingsbureaus. Toch geeft 57% aan dat ze één tot drie bemiddelingsbureaus aanschrijven wanneer ze zoeken naar een nieuwe opdracht. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk benadert 35% zelfs meer dan zes bureaus.
De aanvragen die interim managers voornamelijk krijgen liggen op het gebied van:

  • Initiatieven gericht op groei
  • Turnaround projecten
  • M&A integraties
  • Change Management

Zo snel als het weer omslaat, zo snel veranderen de carrières van managers en directeuren. Het goede nieuws is dat er vele mogelijkheden zijn in een carrièreverloop en dat verschillende rollen na of zelfs naast elkaar kunnen bestaan. SMW adviseert bedrijven in meer dan 40 landen over vraagstukken waarbij een interim manager een rol kan spelen. Al 10 jaar zijn we succesvol in het bemiddelen van interim managers en we zijn van plan dat de komende 10 jaar beter dan ooit te blijven doen.

Volledig onderzoek downloaden

Wilt u de volledige onderzoeksresultaten downloaden? Laat uw gegevens dan achter onderaan het artikel op de website van SMW.
[pl_button type=”ol-black” link=”http://www.seniormanagementworldwide.com/index.php/newsdesk/news/9-news/38-the-interim-executive-workforce” target=”blank” size=”large”]Onderzoek downloaden [/pl_button]


Van de Groep & Olsthoorn en SMW

Van de Groep & Olsthoorn is sinds 2016 aangesloten bij Senior Management Worldwide. Een internationaal netwerk van kwalitatief hoogwaardige Interim Management-bureaus. Met 15 partners in 16 landen kunnen leden van SMW opdrachtgevers toegang geven tot een netwerk van ruim 50.000 Interim Managers wereldwijd. Ook biedt SMW internationale kansen voor Interim Managers binnen het netwerk.
Meer informatie over het SMW vindt u op: seniormanagementworldwide.com of neem contact op via info@vandegroep.nl of 0346-870020.

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten